VNM ETF dự kiến thêm VJC loại NT2, FTSE ETF dự kiến thêm VJC loại CII kỳ Review Q3/2019

Quỹ ETF FTSE Vietnam và VanEck Vectors Vietnam sẽ công bố kết quả review Q3/2019 lần lượt vào ngày 6/9 và ngày 14/9.
Thời gian đợt review Q3/19

Nguồn: FTSE Vietnam Index, VanEck Vectors Vietnam
• Quỹ VanEck Vectors Vietnam
Tiêu chí VanEck Vectors Vietnam ETF

Nguồn: VanEck Vectors Vietnam
Dựa trên các quy tắc và dữ liệu của quỹ ETF vào ngày 14/8, giả định rằng số lượng các công ty nước ngoài không đổi và tổng tỷ trọng của 9 công ty nước ngoài duy trì ở mức 25%, chúng tôi dự báo như sau.
Thêm VJC (3,9 triệu cổ phiếu)
Loại bỏ NT2 (4,5 triệu cổ phiếu)
Chúng tôi thấy giá trị giao dịch bình quân hàng ngày trong 3 tháng của NT2 không đạt yêu cầu 0,2 triệu USD và giá trị vốn hóa thị trường theo tỷ lệ free-loat không nằm trong top 98% của rổ cổ phiếu đạt yêu cầu. Theo đó, cổ phiếu có thể bị loại bỏ khỏi quỹ ETF VanEck Vectors Vietnam. Để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu là 25, quỹ ETF VanEck Vectors Vietnam phải thêm một cổ phiếu khác để thay thế. Theo dữ liệu phân tích, VJC là cổ phiếu phù hợp nhất, bởi đáp ứng tất cả các tiêu chí. Vốn hóa thị trường của cổ phiếu hiện là 71.276 tỷ đồng, room khối ngoại ở mức 10,46% và giá trị giao dịch bình quân hàng ngày trong 3 tháng trong đợt review này và 2 đợt review trước đó là trên 3 triệu USD/ngày.

Nguồn: VanEck Vectors Vietnam ETF

• Quỹ ETF FTSE Vietnam
Tiêu chí FTSE Vietnam ETF

Nguồn: FTSE Vietnam
Dựa trên dữ liệu ngày 14/8/2019, chúng tôi dự báo như sau.
Thêm VJC (2,3 triệu cổ phiếu)
Loại bỏ CII (2,5 triệu cổ phiếu)
Chúng tôi nhận thấy rằng, trong đợt review này, thanh khoản của CII khá thấp và không đạt ít nhất 20% giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của giỏ FTSE Vietnam Index, do đó cổ phiếu có thể bị loại bỏ. Trong khi VJC đáp ứng tất cả các tiêu chí của FTSE Vietnam Index, với mức vốn hóa thị trường là 71.276 tỷ đồng, tỷ lệ cổ phiếu giao dịch tự do là 10,46%, giá trị giao dịch bình quân 3 tháng là 81,5 tỷ đồng/ngày, cao hơn 40% giá trị giao dịch bình quân 3 tháng (tương đương 23,3 tỷ đồng) của giỏ FTSE Vietnam Index, và do đó cổ phiếu có thể được thêm vào.
Ngoài VJC, chúng tôi thấy rằng PHR cũng đáp ứng tất cả các tiêu chí của giỏ FTSE Vietnam Index, nhưng mức vốn hóa thị trường của PHR khá thấp (9.377 tỷ đồng) so với VJC. Các quỹ ETF có xu hướng thêm các cổ phiếu lớn vào danh mục đầu tư, theo đó chúng tôi nghĩ VJC là cổ phiếu có khả năng được thêm vào trong đợt review này. Lưu ý là biến động giá cổ phiếu và số lượng CCQ từ nay đến hết thời gian tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cổ phiếu cũng như khối lượng cổ phiếu mua vào/bán ra dự kiến của mỗi cổ phiếu. Ngày có hiệu lực là ngày 23/09/2019.
Tỷ trọng mới & dự báo Mua/Bán cổ phiếu

Nguồn: FTSE Vietnam ETF

(Lượt xem: 239 lần, 1: Lượt xem trong ngày)