VNM ETF đảo danh mục quý IV/2018: Thêm GEX, không loại ra cổ phiếu nào

Dữ liệu từ MVIS Việt Nam (https://www.mvis-indices.com/reviews/country):

Rạng sáng ngày 15/12 theo giờ Việt Nam, MV Index Solutions (MVIS) thông báo thêm vào 1, và không loại ra 1 cổ phiếu nào. Theo đó thêm vào GEX với tỷ trọng 2,37%

Như vậy, với việc thêm 1 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu trong danh mục MVIS Vietnam Index là 26 cổ phiếu. Trong đó, số lượng cổ phiếu Việt Nam là 17 với tỷ trọng lớn nhất vẫn thuộc về VNM và VIC (8%), kế đó là VHM (7%) và NVL (6.5%).

Tổng tỷ trọng của các cổ phiếu Việt Nam tăng lên 73.31% , cao hơn so với mức 72.66% tại kỳ đảo danh mục quý 3/2018. Tỷ trọng mới nhất tại ngày 13/12 của các cổ phiếu Việt Nam là 74.34% nên VNM ETF sẽ phải bán bớt các cổ phiếu trong danh mục để hạ tỷ trọng.

Theo số liệu ngày 13/12, dự kiến các mã bị bán nhiều nhất là MSN  7.2 triệu USD, VHM bán 4.1 triệu USD, và VNM bán 2.3 triệu USD. Ngược lại, các mã dự kiến được mua vào nhiều nhất bao gồm GEX thêm vào mới 8 triệu USD, VCB mua thêm 2.1 triệu USD và VIC 1.5 triệu USD.

 

(Lượt xem: 1.004 lần, 1: Lượt xem trong ngày)