VNM ETF đảo danh mục quý III/2018: Thêm VHM, loại KDC

Dữ liệu từ MVIS Việt Nam (https://www.mvis-indices.com/reviews/country):

Rạng sáng ngày 15/09 theo giờ Việt Nam, MV Index Solutions (MVIS) thông báo thêm vào 1, loại ra 1 cổ phiếu Việt Nam.

Theo đó 3.16 triệu cổ phiếu KDC bị loại ra và thêm vào VHM với tỷ trọng lớn nhất 8%, với việc VHM được thêm vào kỳ này nâng tổng tỷ trọng cổ phiếu họ Vin Group lên đến 20%.

KDC là cổ phiếu có tỷ trọng thấp nhất trong danh mục VNM ETF tại ngày 13/09. Trước đó, các chuyên gia chứng khoán đã dự báo trước về việc thêm vào VHM , nhưng việc loại KDC hoàn toàn nằm ngoài dự báo của họ.

Như vậy, với việc thêm 1 và loại 1 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu trong danh mục MVIS Vietnam Index giữ nguyên 25 cổ phiếu. Trong đó, số lượng cổ phiếu Việt Nam giữ nguyên ở mức 17 với tỷ trọng lớn nhất vẫn thuộc về VNM và VHM (8%), kế đó là VIC (7%) và NVL (6.5%).

Tổng tỷ trọng của các cổ phiếu Việt Nam tăng lên 72.66%, cao hơn so với mức 71.5% tại kỳ đảo danh mục quý 2/2018. Tỷ trọng mới nhất tại ngày 13/09 của các cổ phiếu Việt Nam là 72.65% nên VNM ETF không quá thay đổi tổng tỷ trọng kỳ này.

Với kết quả được công bố, ngoài VHM được thêm mới, các cổ phiếu như VNM, VRE, HPG, ROS cũng sẽ được gia tăng tỷ trọng. Ngược lại, các cổ phiếu bị bán mạnh có thể kể tới như KDC (bị loại), NVL, VIC, VCB, MSN…

Theo số liệu ngày 13/09, dự kiến các mã bị bán nhiều nhất là NVL giảm từ 9.42% xuống 6.5%(bán 10.62 triệu USD), MSN giảm từ 7.26% xuống 6%(bán 4.66 triệu USD), và KDC (bán hết 4.18 triệu USD). Ngược lại, các mã dự kiến được mua vào nhiều nhất bao gồm VHM thêm vào mới 8% khoảng 6.4 triệu cổ phiếu(mua mới 29.10 triệu USD), VNM từ 7.5% lên 8%(1.82 triệu USD) và VRE từ 4.75% lên 5%(0.91 triệu USD).

 

(Lượt xem: 838 lần, 1: Lượt xem trong ngày)