VNM ETF đảo danh mục quý I/2019: Không thêm, không loại ra cổ phiếu nào

Dữ liệu từ MVIS Việt Nam (https://www.mvis-indices.com/reviews/country):

Rạng sáng ngày 09/03 theo giờ Việt Nam, MV Index Solutions (MVIS) thông báo không thêm, và không loại ra 1 cổ phiếu nào.

Như vậy, với việc không thêm, không loại 1 cổ phiếu nào, số lượng cổ phiếu trong danh mục MVIS Vietnam Index là 26 cổ phiếu. Trong đó, số lượng cổ phiếu Việt Nam là 17 với tỷ trọng lớn nhất vẫn thuộc về VNM và VIC (8%), kế đó là VHM (7%) và NVL (6.5%).

Tổng tỷ trọng của các cổ phiếu Việt Nam giảm xuống 72.33% , thấp hơn so với mức 73.31% tại kỳ đảo danh mục quý 4/2018. Tỷ trọng mới nhất tại ngày 07/03 của các cổ phiếu Việt Nam là 71.22% nên VNM ETF sẽ phải mua thêm các cổ phiếu trong danh mục để nâng tỷ trọng.

Theo số liệu ngày 07/03, dự kiến các mã bị bán ra nhiều nhất là VIC (3.20 triệu cp), VHM (2.21 triệu cp) và HPG (0.58 triệu cp). Ở chiều ngược lại, các mã dự kiến được mua nhiều nhất là NVL (5.50 triệu cp), BVH (2.26 triệu cp) và SBT (1.56 triệu cp).

Chi tiết mua/bán:

(Lượt xem: 112 lần, 1: Lượt xem trong ngày)