VietinBank có thể lỗ 765 tỷ đồng quý IV?

Báo cáo của HSC cho rằng chi phí dự phòng tăng hoặc thoái lãi dự thu sẽ khiến VietinBank lỗ trong quý cuối năm 2018, trong khi việc không thể tăng vốn theo chuẩn Basel II có thể hạn chế tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.

CTCK TP HCM (HSC) vừa có báo cáo cập nhất về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HOSE: CTG, VietinBank). Đơn vị này dự báo Vietinank sẽ lỗ 765 tỷ đồng trong quý IV, chủ yếu là do chi phí dự phòng tăng và/hoặc thoái lãi dự thu (do CTG có tỷ lệ lãi dự thu khá cao so với dư nợ nhóm 1, là 1,75% vào cuối quý III).

Lãnh đạo VietinBank cho biết mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất đạt 6.700 tỷ đồng là mục tiêu tối thiểu theo kế hoạch tái cơ cấu, và tổng tín dụng của VietinBank là 909.000 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, tại thời điểm cuối tháng 11, do Ngân hàng đang tiến hành tái cấu trúc dư nợ cho vay và hạn chế tăng trưởng cho vay trong quý IV để cải thiện hiệu quả và duy trì hệ số CAR theo quy định.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 được cập nhật tại ĐHĐCĐ bất thường vừa qua của ngân hàng thấp ngoài dự kiến, theo HSC đây là động thái khá bất thường do chỉ còn nửa tháng nữa là hết năm.

Ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng chỉ 8-9%, thấp hơn với kế hoạch ban đầu là 14%. Tăng trưởng tiền gửi 9-10%, trong khi kế hoạch đầu năm là 10-14%. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu kiểm soát dưới 3%.

Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ là 6.200 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2017. Lãi trước thuế hợp nhất ước đạt 6.700 tỷ đồng, giảm 27%.

Các chỉ tiêu đề ra trên đây đều thấp hơn kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm., Cụ thể sau 3 quý, tăng trưởng tín dụng (cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp) của ViettinBank đạt 9,57%. Tăng trưởng tiền gửi (tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) đạt 11,79%. Lãi trước thuế hợp nhất đạt 7.596 tỷ đồng (tăng 5,03% so với cùng kỳ).

Về việc áp dụng Basel 2, VietinBank sẽ bắt đầu áp dụng các tiêu chuẩn mới này từ đầu năm 2019, dù trong 3 năm qua VietinBank vẫn không thể huy động vốn mới.

Với cách tính tài sản có rủi ro nghiêm ngặt và toàn diện hơn cùng với những hạn chế trong tăng vốn Cấp 1 và Cấp 2, tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng trong năm 2019 nhiều khả năng cũng sẽ bị hạn chế ở mức thấp.

(Lượt xem: 67 lần, 1: Lượt xem trong ngày)