Vì sao Vietnam Airlines sụt giảm 44% lợi nhuận thuần quý IV, tuột kế hoạch 2019?

Vietnam Airlines vừa trải qua quý kinh doanh cuối năm đầy khó khăn với khoản lỗ thuần từ hoạt động vận tải hàng không.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2019.

Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 134 tỷ đồng

Theo đó, doanh thu thuần Vietnam Airlines giảm nhẹ 4% về mức 23.083 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trong quý cũng giảm 44%, đạt 1.402 tỷ đồng. Do đó, biên lãi gộp giảm còn 6% từ mức hơn 10% của quý 4/2018.

Thêm vào đó, doanh thu tài chính trong quý 4/2019 giảm gần 60%, đạt 224 tỷ đồng, do Vietnam Airlines không còn ghi nhận khoản thu lớn từ lãi chênh lệch tỷ giá.

Thu không đủ chi khiến Công ty lỗ thuần trong hoạt động kinh doanh hơn 134 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lãi thuần hơn 241 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo hãng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2019 giảm ngoài nguyên nhân đến từ việc giảm lợi nhuận công ty mẹ còn do lợi nhuận sau thuế của các công ty con cũng giảm như Vaeco, NCS, NCTS…

Năm 2019, Vietnam Airlines đã có lần điều chỉnh giảm sốc kế hoạch đã được thông qua trước đó. Mục đích điều chỉnh là để “phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu hiệu quả và năng suất lao động; đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động”.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất điều chỉnh giảm hơn 7.100 tỷ đồng về còn 104.593 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 6,4%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất thì không đổi vẫn giữ là 3.362 tỷ đồng.

So với kế hoạch đã được điều chỉnh giảm, Vietnam Airlines đã không hoàn thành kế hoạch khi chỉ thực hiện được 88% kế hoạch doanh thu và 94% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Bù lỗ nhờ hoạt động cho thuê máy bay

Nhờ các nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê lại máy bay (207 tỷ đồng) và thu nhập khác (133 tỷ đồng), sau khi trừ thêm các chi phí khác, Vietnam Airlines thoát lỗ trong gang tấc và ghi nhận lãi sau thuế trong quý 4 chỉ 3,6 tỷ đồng, kết quả tệ nhất trong các quý từ năm 2017 đến nay. Lãi ròng cũng chỉ đạt gần 35 tỷ đồng, giảm 96% so quý 4/2018.

Tổng kết cả năm 2019, Vietnam Airlines đạt doanh thu thuần 98.178 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so năm 2018 trong khi đó lãi ròng đạt 2.325 tỷ đồng, giảm 0,4%.

Tính đến cuối năm 2019, Vietnam Airlines có tổng tài sản 76.360 tỷ đồng, giảm 6.030 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty lần lượt ở mức 6.507 tỷ đồng và 25.428 tỷ đồng, giảm 1.765 tỷ đồng và 4.765 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo kế hoạch năm 2020, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 25 triệu lượt hành khách và đạt 110.560 tỷ đồng doanh thu hợp nhất.

Cùng với đó, Hãng sẽ triển khai đề án phát triển đội tàu bay giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; tập trung thực hiện dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021-2025. Vietnam Airlines đặt mục tiêu phải đạt doanh thu 110.560 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 2.358 tỷ đồng trong năm 2020.

(Lượt xem: 116 lần, 1: Lượt xem trong ngày)