Vai trò của thị trường chứng khoán

Room Zalo Team: https://zalo.me/g/efmhkk439

Vai trò của thị trường chứng khoán

Vai trò của thị trường chứng khoán  Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực với sự ra đời của Tổ chức  Thương mại Thế giới (WTO), của Liên minh Châu Âu, của các khối thị  trường chung, đòi hỏi các quốc gia phải thúc đẩy phát triển kinh tế với tốc  độ và hiệu quả cao. Thực tế phát triển kinh tế ở các quốc gia trên thế giới đã  khẳng định vai trò quan trọng của thị trường chứng khoán trong phát triển  kinh tế:

Thứ nhất, thị trường chứng khoán, với việc tạo ra các công cụ có tính  thanh khoản cao, có thể tích tụ, tập trung và phân phối vốn, chuyển thời hạn  của vốn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế.

ở Hàn Quốc, thị trường chứng khoán đã đóng vai trò không nhỏ trong  sự tăng trưởng kinh tế trong hơn ba mươi năm cho tới cuối thập kỷ 90. Thị  trường chứng khoán Hàn Quốc lớn mạnh đứng hàng thứ 13 trên thế giới, với ổng giá trị huy động là 160 tỷ Đô la Mỹ, đã góp phần tạo mức tăng trưởng  kinh tế đạt mức bình quân 9%/năm, thu nhập quốc dân bình quân đầu người  năm 1995 là trên 10.000 USD.

Yếu tố thông tin và yếu tố cạnh tranh trên thị trường sẽ đảm bảo cho  việc phân phối vốn một cách có hiệu quả. Thị trường tài chính là nơi tiên  phong áp dụng công nghệ mới và nhạy cảm với môi trường thường xuyên  thay đổi. Thực tế trên thị trường chứng khoán, tất cả các thông tin được cập  nhật và được chuyển tải tới tất cả các nhà đầu tư, nhờ đó, họ có thể phân tích  và định giá cho các chứng khoán. Chỉ những công ty có hiệu quả bền vững  mới có thể nhận được vốn với chi phí rẻ trên thị trường.

Thị trường chứng khoán tạo một sự cạnh tranh có hiệu quả trên thị  trường tài chính, điều này buộc các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài  chính phải quan tâm tới hoạt động của chính họ và làm giảm chi phí tài  chính.

Việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán có thể làm tăng vốn tự  có của các công ty và giúp họ tránh các khoản vay có chi phí cao cũng như sự kiểm soát chặt chẽ của các ngân hàng thương mại. Thị trường chứng  khoán khuyến khích tính cạnh tranh của các công ty trên thị trường. Sự tồn  tại của thị trường chứng khoán cũng là yếu tố quyết định để thu hút vốn đầu  tưnước ngoài. Đây chính là các yếu tố đảm bảo cho sự phân bổ có hiệu quả  các nguồn lực trong một quốc gia cũng nhưtrong phạm vi quốc tế.

Thứ hai, thị trường chứng khoán góp phần thực hiện tái phân phối công  bằng hơn, thông qua việc buộc các tập đoàn gia đình trị phát hành chứng  khoán ra công chúng, giải toả sự tập trung quyền lực kinh tế của các tập  đoàn, song vẫn tập trung vốn cho phát triển kinh tế. Việc tăng cường tầng  lớp trung lưu trong xã hội, tăng cường sự giám sát của xã hội đối với quá  trình phân phối đã giúp nhiều nước tiến xa hơn tới một xã hội công bằng và  dân chủ. Việc giải toả tập trung quyền lực kinh tế cũng tạo điều kiện cạnh  tranh công bằng hơn, qua đó tạo hiệu quả và tăng trưởng kinh tế.

Thứ ba, thị trường chứng khoán tạo điều kiện cho việc tách biệt giữa sở  hữu và quản lý doanh nghiệp. Khi quy mô của doanh nghiệp tăng lên, môi  trường kinh doanh trở nên phức tạp hơn, nhu cầu về quản lý chuyên trách  cũng tăng theo. Thị trường chứng khoán tạo điều kiện cho việc tiết kiệm vốn  và chất xám, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Cơ chế thông tin hoàn hảo tạo khả năng giám chặt chẽ của thị trường  chứng khoán đã làm giảm tác động của các tiêu cực trong quản lý, tạo điều  kiện kết hợp hài hoà giữa lợi ích của chủ sở hữu, nhà quản lý và những người  làm công.

Thứ tư, hiệu quả của quốc tế hoá thị trường chứng khoán. Việc mở  cửa thị trường chứng khoán làm tăng tính lỏng và cạnh tranh trên thị trường  quốc tế. Điều này cho phép các công ty có thể huy động nguồn vốn rẻ hơn,  tăng cường đầu tư từ nguồn tiết kiệm bên ngoài, đồng thời tăng cường khả  năng cạnh tranh quốc tế và mở rộng các cơ hội kinh doanh của các công ty  trong nước.

Hàn Quốc, Singapore, Thailand, Malaysia là những minh chứng điển  hình về việc tận dụng các cơ hội do thị trường chứng khoán mang lại. Tuy  nhiên, chúng ta cũng phải xem xét các tác động tiêu cực có thể xảy ra như việc tăng cung tiền quá mức, áp lực của lạm phát, vấn đề chảy máu vốn,  hoặc sự thâu tóm của người nước ngoài trên TTCK.

Thứ năm, thị trường chứng khoán tạo cơ hội cho Chính phủ huy động  các nguồn tài chính mà không tạo áp lực về lạm phát, đồng thời tạo các công  cụ cho việc thực hiện chính sách tài chính tiền tệ của Chính phủ.

Thứ sáu, thị trường chứng khoán cung cấp một dự báo tuyệt vời về các  chu kỳ kinh doanh trong tương lai. Việc thay đổi giá chứng khoán có xu  hướng đi trước chu kỳ kinh doanh cho phép Chính phủ cũng như các công ty  đánh giá kế hoạch đầu tư cũng như việc phân bổ các nguồn lực của họ. Thị  trường chứng khoán cũng tạo điều kiện tái cấu trúc nền kinh tế.

Ngoài những tác động tích cực trên đây, thị trường chứng khoán cũng  có những tác động tiêu cực nhất định. Thị trường chứng khoán hoạt động  trên cơ sở thông tin hoàn hảo. Song ở các thị trường mới nổi, thông tin được  chuyển tải tới các nhà đầu tư không đầy đủ và không giống nhau. Việc quyết  định giá cả, mua bán chứng khoán của các nhà đầu tư không dựa trên cơ sở  thông tin và xử lý thông tin. Như vậy, giá cả chứng khoán không phản ánh  giá trị kinh tế cơ bản của công ty và không trở thành cơ sở để phân phối một  cách có hiệu quả các nguồn lực.

Một số tiêu cực khác của thị trường chứng khoán như hiện tượng đầu  cơ, hiện tượng xung đột quyền lực làm thiệt hại cho quyền lợi của các cổ  đông thiểu số, việc mua bán nội gián, thao túng thị trường làm nản lòng các nhà đầu tư và như vậy, sẽ tác động tiêu cực tới tiết kiệm và đầu tư. Nhiệm vụ  của các nhà quản lý thị trường là giảm thiểu các tiêu cực của thị trường  nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và đảm bảo cho tính hiệu quả của  thị trường.

Như vậy, vai trò của thị trường chứng khoán được thể hiện trên nhiều  khía cạnh khác nhau. Song vai trò tích cực hay tiêu cực của thị trường chứng  khoán có thực sự được phát huy hay hạn chế phụ thuộc đáng kể vào các chủ  thể tham gia thị trường và sự quản lý của Nhà nước.

(Lượt xem: 2.730 lần, 1: Lượt xem trong ngày)