TÌM KIẾM CÔNG THỨC ĐẦU TƯ

Nhiều nhà đầu tư rất kiên trì trong việc tìm kiếm chén thánh của thế giới đầu tư: Họ cố gắng tìm ra một công thức đầu tư thành công. Bản chất của con người là tìm kiếm các giải pháp đơn giản cho các vấn đề, dù phức tạp đến đâu. Với sự phức tạp của quá trình đầu tư, thì có lẽ tự nhiên khi mọi người cảm thấy rằng chỉ có một công thức mới có thể dẫn đến thành công trong đầu tư.
Cũng giống như nhiều vị tướng kiên trì chiến đấu trong cuộc chiến cuối cùng, hầu hết các công thức đầu tư đều đưa dự đoán quá khứ gần đây vào tương lai. Một số công thức đầu tư liên quan đến phân tích kỹ thuật, trong đó: biến động giá được coi là dự đoán về giá cả trong tương lai. Các công thức khác kết hợp các nguyên tắc cơ bản về đầu tư như tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E), tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách, doanh số bán hàng hoặc tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận, lợi tức cổ tức và mức lãi suất phổ biến. Mặc dù những nỗ lực to lớn đã được đưa vào để tạo ra những công thức như vậy, nhưng chưa có công thức nào được chứng minh là có hiệu quả.
Một công thức đơn giản, lạc hậu được một số nhà đầu tư sử dụng là mua cổ phiếu với hệ số P/E thấp. Ý tưởng là bằng cách trả cho các khoản đầu tư với mức giá thấp so với thu nhập, một nhà đầu tư sẽ an toàn và thành công. Trong thực tế, các nhà đầu tư theo một phương pháp như vậy về cơ bản đang chỉ đang nhìn qua gương chiếu hậu. Bởi vì cổ phiếu có tỷ lệ P/E thấp, có thể bị giảm giá do các điều kiện thị trường trong tương lai sẽ làm giảm triển vọng thu nhập. Những nhà đầu tư mua cổ phiếu như vậy có thể sớm nhận thấy rằng tỷ lệ P/E sẽ tăng vì thu nhập giảm (Do đó cần chú ý vào chất lượng của thu nhập để xác định tỷ lệ P/E trong tương lai chứ không phải con số đang hiện ra trước mắt)
Một loại công thức khác được nhiều nhà đầu tư sử dụng liên quan đến việc dự đoán tương lai theo trải nghiệm cá nhân trong quá khứ, Kết quả là, nhiều nhà đầu tư bước vào những năm 1990 đã “rút ra” một số bài học sai lầm do tiềm ẩn nguy hiểm từ thị trường đã sôi động suốt những năm 1980 trước đó. Sự rung chuyển của thị trường chứng khoán năm 1989 và sự sụp đổ của thị trường trái phiếu rác năm 1990 đã củng cố cho bài học thiển cận này.
Thị trường tài chính quá phức tạp để có thể kết hợp thành một công thức thành công. Hơn nữa, nếu bất kỳ công thức đầu tư thành công nào xuất hiện, nó sẽ bị khai thác bởi những người sở hữu cho đến khi nó bị thu hút bởi sự cạnh tranh và cuối cùng lợi nhuận dư thừa từ sự khác biệt của công thức sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Nhiệm vụ tìm kiếm một công thức sau đó sẽ bắt đầu lại. Các nhà đầu tư sẽ tốt hơn nhiều nếu chuyển hướng thời gian và nỗ lực cam kết về đầu tư vào những cơ hội cụ thể.
Trích trong cuốn “Margin of Safety” của tác giả Seth Klarman

(Lượt xem: 48 lần, 1: Lượt xem trong ngày)