Thấy gì từ thị trường chứng khoán phái sinh 2018?

Số liệu thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, thị trường chứng khoán phái sinh của Việt Nam đã có sự phát triển đáng khích lệ trong năm 2018.
Mirae Asset

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đã có sự phát triển đáng khích lệ trong năm 2018

Theo đó, tổng khối lượng giao dịch đạt 19.697.764 hợp đồng. Cùng với mức tăng của khối lượng giao dịch thì khối lượng hợp đồng giao dịch bình quân phiên cũng tăng gấp 7 lần trong năm 2018, đạt 78.791 hợp đồng/phiên. Khối lượng hợp đồng mở (OI) tính đến 31/12/2018 tăng gấp 2,7 lần so với cuối năm 2017.

Giải thích cho điều này, một chuyên viên phân tích chứng khoán cho hay, đó là do nhà đầu tư đã có nhiều hiểu biết hơn về loại hình sản phẩm tài chính này.

Một lý do quan trọng khác là trong năm 2018, thị trường chứng khoán cơ sở có nhiều biến động ở nửa cuối năm, chứa đựng nhiều rủi ro, việc kiếm lời trên thị trường này trở nên khó khăn hơn, do vậy nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang thị trường chứng khoán phái sinh để tìm kiếm cơ hội kiếm lời. Điều này được minh chứng ở việc số lượng tài khoản giao dịch phái sinh được mở tăng 3,4 lần so với cuối năm 2017, đạt 57.677 tài khoản.

Thêm vào đó, khối tự doanh của một số công ty chứng khoán cũng tăng cường giao dịch trên thị trường này.

Một chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam trong năm 2018 là đã xuất hiện hiện tượng miễn phí giao dịch chứng khoán phái sinh cho khách hàng.

Cụ thể, ngày 10/10/2018 Công ty chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) đã công bố miễn phí giao dịch phái sinh cho khách hàng mới mở tài khoản giao dịch tại công ty này kể từ ngày đó cho đến hết ngày 31/12/2018. Tiếp đó, vào tháng 12 công ty này lại tuyên bố miễn phí giao dịch phái sinh cho khách hàng ít nhất là tới cuối năm 2019.

Động thái này của VPBS đã thúc đẩy một số công ty chứng khoán khác miễn phí giao dịch phái sinh có thời hạn cho khách hàng mới. Trong số này có công ty chứng khoán ACBS và Mirae Asset.

(Lượt xem: 286 lần, 1: Lượt xem trong ngày)