Sau kiểm toán DIG tăng lãi thêm 109 tỷ, vượt 55% kế hoạch năm

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Mã: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2017 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán TTP, trong đó doanh thu và lợi nhuận tăng thêm đáng kể.

Doanh thu DIG trước kiểm toán tăng từ 1.574 tỷ đồng lên 1.704 tỷ đồng, tức tăng 8% sau kiểm toán.

Doanh thu DIG năm 2017 sau kiểm toán

Phần thu nhập khác của DIG cũng tăng từ 38,7 tỷ đồng lên 53 tỷ đồng khiến lợi nhuận khác đạt 48,5 tỷ đồng, tăng 25%.

Do đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán đạt 202,4 tỷ đồng, tăng 118% so với trước kiểm toán. Trong đó, lợi nhuận của tổng công ty mẹ là 196,2 tỷ đồng thay vì 86 tỷ đồng như báo cáo tự lập.

Với kết quả này, DIG hoàn thành vượt lần lượt 21% doanh thu và 58% lợi nhuận so với kế hoạch năm.

Phần lợi nhuận tăng thêm này đẩy lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối kỳ lên 200 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.382 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, số liệu tồn kho của DIG đã tăng thêm 175 tỷ đồng (tức 5%) sau kiểm toán, đạt 3.538 tỷ đồng. Việc tăng tồn kho chủ yếu được xác định ở tồn kho các dự án mà DIG đang đầu tư dở dang.

(Lượt xem: 130 lần, 1: Lượt xem trong ngày)