Review BCTC quý 4/2020 của CTCP Hóa An( DHA):

I; Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
+ Doanh thu thuần quý 4 đạt 104 tỷ, tăng 11,8% so với quý cùng kỳ 2019. Lũy kế cả năm 2020 doanh thu thuần tăng 15,4% so với năm 2019.
+ BLG vẫn đc giữ ở mức ổn định quanh 26-27%.
+ Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ 2019 đến từ việc cty hoàn nhập dự phòng rủi ro giảm giá chứng khoán hơn 9 tỷ. Vì thế mà LNST của DHA trong quý 4 đạt hơn 30 tỷ, tăng 76% so với quý cùng kỳ 2019.
+ Doanh thu thuần tăng mạnh do trong kỳ sản lượng tiêu thụ đá xây dựng tăng mạnh chủ yếu đến từ mỏ đá Tân Cảng. Đây cũng là mỏ đá cùng với Thạnh Phú có vị trí ở Đồng Nai. Đây là những mỏ đá sẽ trực tiếp đc hưởng lợi từ dự án sân bay Long Thành bắt đầu khởi công từ năm 2021 trở đi.
II; Đánh giá cơ cấu tài chính:
Về cơ cấu tài chính của DHA có những điểm nổi bật như sau.
+ Khoản mục tiền mặt và đầu tư tài chính tăng mạnh lên thành 230 tỷ tại thời điểm cuối năm 2020. Cty ko có khaonr nợ vay tài chính nào. Điều đó cho thấy cơ cấu và sức khỏe tài chính ở mức tốt.
+ Các khoản phải thu đc giữ ở mức đi ngang.
Nhìn chung BCTC của DHA khá sạch sẽ.
III; Đánh giá tiềm năng tăng trưởng của DHA trong thời gian tới:
+ Tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính tăng mạnh sẽ giúp cho doanh thu tài chính của DHA sẽ tăng so với cùng kỳ.
+ Việc sân bay Long Thành và các dự án đầu tư công trọng điểm phía Nam sẽ giúp cho DHA hưởng lợi trực tiếp bởi các mỏ đá như Tân Cảng và Thạnh Phú đều nằm ở Đồng Nai. và quãng đường di chuyển cung cấp đá đến dự án Long Thành khá gần.
Đây là doanh nghiệp đáng để đầu tư nắm giữ cho mục tiêu trung và dài hạn.

 

(Lượt xem: 31 lần, 1: Lượt xem trong ngày)