Quý I/2020: Lộ diện “mảng tối” kinh doanh của ông lớn Vietcombank

Ngoài lợi nhuận sụt giảm, trong Quý 1/2020, “ông lớn” ngân hàng Vietcombank còn lộ diện ‘mảng tối’ đáng báo động trong hoạt động kinh doanh.

Theo số liệu công bố mới đây, kết thúc quý 1/2020, Vietcombank (VCB) vẫn giữ vị trí dẫn đầu, khi ngân hàng này ghi nhận con số 5.222 tỷ đồng lãi trước thuế. Tuy nhiên, con số lợi nhuận này lại sụt giảm 11,14% so với năm trước và đạt được 116% kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

Bên cạnh lợi nhuận khủng thì mảng chứng khoán của ‘ông lớn’ Vietcombank – đại gia thuộc nhóm ‘Big 4’ lại kém đi trong khi hầu hết các ngân hàng khác đều tăng thu từ mảng chứng khoán.

Cụ thể, theo BCTC hợp nhất quý 4/2019, lãi thuần từ hoạt động chứng khoán kinh doanh giảm từ 250 tỷ đồng năm 2018 xuống còn 146 tỷ đồng năm 2019, giảm 41,7%.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 tại Vietcombank.

Tiếp đến qúy 1/2020, mảng chứng khoán kinh doanh tại nhà băng này lại tiếp tục là một mảng tối. Cụ thể, lỗ hơn 54 tỷ đồng, trong khi quý 1/2019 lãi gần 66 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 tại Vietcombank.
Mảng chứng khoán đầu tư cũng giảm dần. Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 tại Vietcombank.

Đặc biệt, cuối quý 1/2020, Vietcombank có tổng nợ xấu tăng 7% so với đầu năm, chiếm hơn 6.191 tỷ đồng, chủ yếu do nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 32%, chiếm gần 904 tỷ đồng và nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 43%, chiếm hơn 837 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 0.79% lên mức 0.82%.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 tại Vietcombank.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh khác cũng giảm 11%, chỉ có lãi 1.039 tỷ đồng. Thu nhập góp vốn cổ phần của Vietcombank cũng chỉ đứng ở mức 31 tỷ đồng, giảm 19% so với quý 1/2019. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietcombank giảm nhẹ 0,1% xuống 7.375 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh từ 1.506 tỷ đồng lên 2.152 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 tại Vietcombank.
(Lượt xem: 92 lần, 1: Lượt xem trong ngày)