Phú Tài (PTB) đạt hơn 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2017 – tăng gần 50% so với cùng kỳ

Phú Tài (PTB) đạt hơn 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2017 - tăng gần 50% so với cùng kỳ

HĐQT đặt kế hoạch cho 6 tháng cuối năm với doanh thu hợp nhất là 2.396 tỷ đồng và LNTT là 248,2 tỷ đồng.

CTCP – Tổng công ty Phú Tài (mã chứng khoán: PTB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT cho biết 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu hợp nhất ước đạt 1.954 tỷ đồng – tăng 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 175,8 tỷ đồng – tăng 29% so với cùng kỳ. Riêng công ty mẹ, doanh thu đạt 1.026 tỷ đồng – tăng 19% và lợi nhuận trước thuế gần 146 tỷ đồng – tăng 23%.

Theo BCTC quý 1/2017, PTB đạt 70,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Như vậy, trong quý 2 doanh nghiệp đạt 105 tỷ đồng LNTT – tăng 49% so với quý 2/2016.

HĐQT đặt kế hoạch cho 6 tháng cuối năm với doanh thu hợp nhất là 2.396 tỷ đồng và LNTT là 248,2 tỷ đồng.

Phú Tài chuẩn bị họp ĐHCĐ bất thường để thông qua việc Bổ sung người đại diện theo pháp luật, sửa đổi bổ sung tên gọi công ty, Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

 

(Lượt xem: 76 lần, 1: Lượt xem trong ngày)