PHR Kỳ vọng chuyển nhượng đất

Định giá.

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu PHR với giá mục tiêu vào khoảng 51,848 đồng/cp dựa trên phương pháp đánh giá lại từng phần cổ phiếu PHR là một cổ phiếu có tính an toàn với (1) kế hoạch trả cổ tức hấp dẫn 40%, tương đương lợi suất cổ tức 9.4% và (2) DN ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, triển vọng kết quả kinh doanh khả quan nhờ vào việc hạch toán lợi nhuận bàn giao đất.

Dự báo kết quả kinh doanh.

Chúng tôi dự báo, DTT và LNST của PHR trong năm 2020 đạt 1,693 tỷ đồng (+3.5% yoy) và 1,061 tỷ đồng (+115% yoy) tương đương EPS đạt 9,876 đồng/cp (trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) với giả định:

(1) Giá cao su sẽ ở mức 32 triệu đồng/tấn (-5% yoy), sản lượng tiêu thụước đạt 29,400 tấn (-10%), biên LNG mảng cao su giảm xuống mức 13% từ mức 14% của năm 2019.

(2) Thu nhập khác từ việc bàn giao đất cho NTC 865 tỷđồng (đóng góp 82% LNST) và thanh lý 400 ha cây cao su với ở mức 300 triệu đồng/ha (-30% yoy). Chúng tôi cho rằng chiến lược chuyển đổi sang đất cao su sang kinh doanh KCN của DN là đúng đắn khi ngành KCN sẽ tiếp tục hưởng lợi từ chuỗi dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc do tác động dịch bệnh Covid-19, các hiệp định FTA thu hút vốn FDI và đầu tư công cải thiện cơ sở hạ tầng.

Catalyst.

(1) Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 3 (345ha) được tỉnh bình duyên Phê duyệt, PHR được phép ghi nhận chuyển nhượng trong năm 2020, VSIP (691ha) dự kiến bàn giao năm 2021, đóng góp phần lớn vào KQKD (khoảng hơn 70% lợi nhuận trước thuế của DN)

(2) Dư địa quỹ đất dồi dàokhoảng hơn 1,006 ha thương phẩm đảm bảo triển vọng dài hạn cho doanh nghiệp.

Rủi ro đầu tư.

(1) Rủi ro chậm tiến độ chuyển giao đất KCN Nam Tân Uyên, VSIP

(2) Biến động giá cao su và giá gỗ.

Cập nhật KQKD Quý 1. 2020

Doanh thu công ty mẹ đạt 334.7 tỷđồng (+18.4% yoy), lợi nhuận trước thuế đạt 172.5 tỷ đồng (+158.5 yoy), lần lượt hoàn thành 13.6% và 15% kế hoạch. Đến chủ yếu từ(1)Sản lượng tiêu thụcao su 4,913 tấn (-26% yoy), giá bán bình quân 34.58 triệu đồng/tấn, doanh thu mủ thành phẩm đạt 170.7 tỷ đồng (-20% yoy), biên LNG ởmức 13% (giảm từ mức 14% năm 2019). (2) kinh doanh gỗ: sản lượng tiêu thụ gỗ ghép đạt 855 m3 , doanh thu 19.3 tỷ đồng (+27% yoy).

Chuyển nhượng đất cao su thành khu công nghiệp là điểm sáng của PHR. Chúng tôi cho rằng chiến lược chuyển đổi đất cao su thành KCN làm trọng tâm kinh doanh của DN là đúng đắn do kinh doanh mủ cao su vẫn khó khăn, trong khi đó ngành KCN được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi từ chuỗi dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc do tác động dịch bệnh Covid-19, các hiệp định FTA và đầu tư công cải thiện cơ sở hạ tầng thu hút vốn FDI. DN có quỹ đất tương đối lớn khoảng hơn 1,000 ha, trong đó Nam Tân Uyên 3 (351ha) và VSIP (691ha) là hai khu được phê duyệt có khả năng chuyển nhượng sớm nhất trong giai đoạn 2020-2021:

Đối với Nam Tân Uyên 3. Năm 2019, kế hoạch bàn giao và ghi nhận khoảng 300 tỷ đồng từ Nam Tân Uyên không hoàn thành do thủ tục giấy tờ chưa hoàn tất. Tháng 2/2020, tỉnh Bình Dương đã ký quyết định thu hồi đất Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II, cho phép PHR được ghi nhận thu nhập từ bồi thường đất dự án vào KQKD. Với 346ha của Nam Tân Uyên 3, PHR dự kiến sẽ ghi nhận thu nhập khoảng 865 tỷ đồng trong năm 2020(đóng góp 67%LNTT).

Đối với VSIP. Dự án VSIP đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2017, với lợi thế vị trí tại tỉnh Bình Dương hấp dẫn các nhà đầu tư, chúng tôi kỳ vọng sau Nam Tân Uyên 3, VSIP sẽ sớm được bàn giao bắt đầu từnăm 2021 với phương thức bàn giao từng phần. Tổng thu nhập kỳ vọng khoảng 898 tỷ đồng tương đương 691ha.

Các dự án khác. KCN Tân Lập 1 (140/200 ha thương phẩm) đang trình thủ tướng phê duyệt đầu tư, dự kiến năm 2022 đưa vào hoạt động, KCN Tân Lập 1 mở rộng (126/180ha thương phẩm) và KCN Tân Bình 1 mở rộng (740/1056 ha thương phẩm) có kế hoạch phát triển quy hoạch giai đoạn 2021 –2025 là các nguồn quỹ đất tiếp theo đảm bảo dư địa tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp.

Kinh doanh mủ cao su dự báo tiếp tục khó khăn, doanh thu mủ cao su 2020 ước tính đạt 962 tỷ đồng (-12% yoy), biên LNG dự kiến đạt 13%, dựa trên:

+Ước tính sản lượng cao su tiêu thụ năm 2020 đạt 29,422 tấn (-10% yoy) do (1) đại dịch Covid-19 khiến đến các nhà máy ô tô tạm dừng sản xuất kéo theo nhu cầu cao su sản xuất lốp xe cũng bị sụt giảm. Thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 60% sản lượng xuất khẩu cao su Việt Nam, tại đây đã nhiều nhà máy ô tô lớn đã đóng cửa 1-2 tháng, bắt đầu hoạt động trở lại. Theo tổng cục thống kê, sản lượng xuất khẩu cao su 3 tháng đầu năm đạt 227,708 tấn (-32.9% yoy) (2) Theo kế hoạch, DN đặt ra sản lượng khai thác cao su tại vườn cây Việt Nam đạt 11,500 tấn (-5% yoy) do diện tích khai thác giảm từ 7,072 ha xuống còn 6,530 ha (năm 2020), sản lượng tại cây Campuchia sẽ tăng mạnh đóng góp 10,000 tấn (gấp 9 lần so với cùng kỳ).

+Giá bán cao su 2020 được dự báo ởmức 32 triệu đồng/tấn (-5% yoy). Giá cao su thế giới trung bình 3 tháng đầu năm đạt 158 JPY/kg (-15% yoy). Sự sụt giảm giá cao su nguyên nhân do giá dầu giảm khiến giá cao su tổng hợp giảm (sản phẩm thay thế cho cao su tự nhiên). Hiện nay, diễn biến giá dầu vẫn được dự báo sẽ tiếp tục giảm sâu, do đó giá cao su vẫn sẽ ở mức thấp.

Cập nhật KQKD Quý 1. 2020. Doanh thu công ty mẹ đạt 334.7 tỷ đồng(+18.4% yoy), lợi nhuận trước thuế đạt 172.5 tỷ đồng(-33%yoy), lần lượt hoàn thành 13.6% và 15% kế hoạch từ(1) kinh doanh mủ cao su: DT mủ cao su đạt sản lượng khai thác đạt 1,024 tấn cao su (-39.7% yoy), đạt 8.9% kếhoạch cảnăm. Sản lượng tiêu thụ được 4,913 tấn (-26% yoy), giá bán bình quân 34.58 triệu đồng/tấn, doanh thu mủ thành phẩm đạt 170.7 tỷđồng (-20% yoy), biên LNG ởmức 13% (giảm từmức 14% năm 2019). (2) kinh doanh gỗ: sản lượng tiêu thụ gỗ ghép đạt 855 m3 , doanh thu 19.3 tỷ đồng (+27% yoy)

Dự báo KQKD 2020. Chúng tôi dự báo, DTT và LNST của PHR trong năm 2020 đạt 1,693 tỷ đồng(+3.5% yoy) và 1,061 tỷ đồng (+115% yoy) tương đương EPS đạt 6,929 đồng/cp (trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) với giả định (1)giá cao su sẽ ở mức 32 triệu đồng/tấn(-5% yoy), sản lượng tiêu thụ ước đạt 29,400 tấn (-10%), biên LNG mảng cao su giảm xuống mức 13% từ mức 14% của năm 2019. (2)thanh lý khoảng 400 ha cây cao su với ởmức 300 triệu đồng/ha(-30% yoy); (3)thu nhập khác từ việc bàn giao đất cho NTC 865 tỷ đồng (đóng góp 67% LNTT) (4) Thu nhập tài chính dự kiến đạt 197 tỷđồng (+5% yoy) đến từ lãi tiền gửi khoảng 109 tỷ và cổ tức nhận được từ NTU khoảng 54 tỷ đồng với mức trả cổ tức 100% (PHR sở hữu 32.85% NTU). Việc thoái vốn Nam Tân Uyên, DN cho biết đã hoãn ý định thoái vốn trong 2020 –2021 do đó sẽ không có thu nhập từ việc này trong dự báo KQKD 2020 –2021.

Định giá. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu PHR với giá mục tiêu khoảng 51,848 đồng/cp dựa trên phương pháp đánh giá lại từng phần. Cho rằng PHR là cổ phiếu có tính an toàn với (1)kế hoạch trả cổ tức hấp dẫn 40%, tương đương lợi suất cổ tức 9.4% và (2) DN có triển vọng kết quả kinh doanh khả quan nhờ vào việc hạch toán lợi nhuận bàn giao đất, không bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19.

+Chuyển nhượng đất. Chúng tôi cho rằng tiến độ bàn giao đất với kịch bản khả quan nhất như sau: Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 3 sẽ bàn giao trong 2020, VSIP trong năm 2021, KCN Tân Bình 1 đi vào hoạt động năm 2022, các KCN còn lại do chưa có thông tin tin cậy chúng tôi không đưa vào định giá. Tổng giá trị hợp lý từ việc bàn giao đất rơi vào 1,619 tỷ đồng với mức chiết khấu 15%.

+Đầu tư vào KCN Nam Tân Uyên (NTC).Hiện nay PHR đang sở hữu 32.85% cổ phần tại NTC, với mức giá NTC ở trung bình 150,000 đồng/cp, giá trị khoản đầu tư NTC vào khoảng 788 tỷ đồng.

+Doanh thu từ việc kinh doanh cao su. Ước tính LNST của DN chỉ thuần kinh doanh cao su khi loại bỏthu nhập khác từ chuyển nhượng đất và thanh lý cao su, theo đó LNST năm 2020 là 343 tỷđồng.Chúng tôi sử dụng phương pháp P/E với mức P/E7x (thấp hơn trung bình các DN thuần kinh doanh mủ cao su ở mức 7.8x), giá trị mảng kinh doanh mủ cao su tương đương 2,461 tỷ đồng.

PHR–CTCP Cao su Phước Hòa–Đứng vững trên đôi chân

Điểm nhấn kỹ thuật:

-Xu hướng hiện tại: Tích lũy.

-Chỉbáo xu hướng MACD: đường MACD ở trên đường tín hiệu.

-Chỉ báo RSI: Chưa vượt qua giá trị 50.

-Đường MA: EMA12 ở dưới EMA26.

Nhận định: PHR đang ở trong trạng thái dao động lên xuống trong khu khu vực 35-48 sau khi đã giảm giá mạnh từ sau Tết Nguyên Đán đồng thuận với trạng thái chung của thị trường. Đường EMA12 duy trì dướ iđường EMA26 tạo thành vùng kháng cự và những nhịp điều chỉnh đã và đang xuất hiện khi giá cổ phiếu chạm trở lại những đường này. Đường MACD đã cắt trở lại lên trên đường tín hiệu, phần nào cho thấy áp lực cầu trong ngắn hạn có thể được tiếp tục duy trì. Chỉ báo động lượng RSI hiện vẫn chưa vượt qua giá trị 50 nên các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trong việc dần dần mua trở lại cổphiếu. Thanh khoản PHR trong những tuần gần đây vẫn đang có giá trịtốt và ổn định. Nếu có thể vượt qua được vùng cản tại ngưỡng 45, cổ phiếu sẽ hướng đến chinh phục mục tiêu tiếp theo tại khu vực 48-49 và sau đó có thể điều chỉnh nhẹ tại vùng giá này. Nhìn chung, PHR cố gắng để thoát khỏi đà giảm trung hạn, tuy nhiên cổ phiếu sẽ cần thêm nhiều động lực hơn để trở lại một cách bền vững.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu tại khu vực 42-43 với mục tiêu chốt lãi nằm tại xung quanh mốc 52.5, cân nhắc cắt lỗ nếu vùng hỗ trợ tại ngưỡng 35 bị xuyên thủng.

(Lượt xem: 361 lần, 1: Lượt xem trong ngày)