NM Cà Mau 1 và 2, Vũng Áng 1 có thể mang về trên 3.700 tỷ lãi cho PV Power vào 2021

Sau khi trải qua thời gian tu sửa, Nhà máy Cà Mau 1, Nhơn Trạch 1 & 2 sẽ đi vào ổn định trong 2018 và thúc đẩy hoạt động kết quả kinh doanh.

Theo VDSC, câu chuyện trong năm 2018 của PV Power xoay quanh sự phục hồi của nhà máy Cà Mau 1, Nhơn Trạch 1 & 2 sau năm 2017 bị ảnh hưởng bởi hoạt động trung tu và đại tu.

Năm 2017, hoạt động của 3 nhà máy nhiệt điện khí này đều bị gián đoạn do hoạt động tu sửa định kỳ khiến tổng sản lượng bị giảm khoảng 14% so với năm trước. Vì vậy, có thể kỳ vọng phần sản lượng của công ty sẽ tăng trở lại khi những nhà máy này vận hành ổn định trong năm 2018.

Theo số liệu từ PV Power, nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2 hết khấu hao lần lượt trong năm 2019 và 2020. Bên cạnh đó, giá bán điện hợp đồng với EVN vẫn sẽ không bị điều chỉnh sau khi hết khấu hao. Vì vậy, VDSC kỳ vọng mức chi phí khấu hao hàng năm khoảng 515 – 550 tỷ đồng mỗi nhà máy sẽ được chuyển thành lợi nhuận trước thuế của PV Power.

Trong giai đoạn 2017 – 2022, dư nợ của các nhà máy điện hiện hữu tiếp tục giảm trong khi nợ vay tài trợ dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 (NT3, 4) dự kiến sẽ tăng nhanh, qua đó khiến tổng nợ của PV Power tăng lên.

Tuy nhiên, chi phí lãi vay của dự án NT3, 4 trong thời gian xây dựng sẽ được vốn hóa vào giá trị tài sản cố định và hạch toán vào giá bán điện cho EVN. Vì vậy, VDSC kỳ vọng khoản nợ ở NT3 ,4 sẽ chưa ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của PV Power trong khi tổng chi phí tài chỉnh tiếp tục giảm đều nhờ dư nợ của các nhà máy điện hiện hữu giảm xuống, qua đó giúp lợi nhuận của công ty có thêm động lực tăng trưởng.

VDSC dự báo, năm nhà máy sẽ mang về cho PV Power 2.581 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong đó Nhơn Trạch 2 đóng góp cao nhất với 847 tỷ đồng vào năm 2018.

Giai đoạn 3 năm sau, trụ cột chính đóng góp lợi nhuận cho PV Power sẽ chuyển sang Nhà máy Vũng Áng 1, Nhà máy Cà Mau 1 và 2, dự kiến trên 3.700 tỷ đồng vào 2021.

(Lượt xem: 57 lần, 1: Lượt xem trong ngày)