Nhận định thị trường và khuyến nghị cổ phiếu 8/11/2019

Bộ lọc khuyến nghị điểm mua/bán cổ phiếu:

⇒⇒⇒ Điểm mua gần nhất: 08/11/2019 mua vào cổ phiếu: TCM giá 21.9

⇒⇒⇒ Điểm bán gần nhất: 1/11/2019 bán ra cổ phiếu: VRE giá 35

Liên hệ mở TK để nhận được thông tin điểm mua cổ phiếu sớm nhất:

Điện thoại/Zalo: 0904020002

 

 

 

(Lượt xem: 2.472 lần, 3: Lượt xem trong ngày)