Nhận định thị trường và khuyến nghị cổ phiếu 06/12/2019

Khuyến nghị điểm mua/bán cổ phiếu:

⇒⇒⇒ Điểm mua gần nhất: 04/12/2019 mua vào cổ phiếu: MSN giá 60.5; MCH giá 81

Liên hệ mở TK để nhận được thông tin điểm mua cổ phiếu sớm nhất:

Điện thoại/Zalo: 0904020002

 

 

 

(Lượt xem: 2.666 lần, 2: Lượt xem trong ngày)