Ngày 13/5 tới đây, Morgan Stanley Capital International (MSCI) sẽ công bố kết quả đánh giá phân hạng thị trường bán niên năm 2019

Ngày 13/5 tới đây, Morgan Stanley Capital International (MSCI) sẽ công bố kết quả đánh giá phân hạng thị trường bán niên năm 2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 29/5.

Nhiều khả năng trong đợt đánh giá này, Argentina sẽ chính thức được MSCI đưa vào thị trường mới nổi, trong khi Kuwait sẽ được thêm vào danh sách theo dõi thị trường mới nổi kể từ tháng 6/2019.

Theo MSCI, việc Argentina và Kuwait chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI sẽ khiến tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục rổ chỉ số MSCI Frontier Markets 100 Index và MSCI Frontier Markets Index tăng lên đáng kể. Tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam trong MSCI Frontier Markets Index sẽ tăng mạnh từ 16,5% vào cuối tháng 2/2019 lên 25,8%, trong khi tỷ trọng trong MSCI Frontier 100 Index sẽ tăng từ 18% vào cuối tháng 2/2019 lên 30% và sẽ có thêm 7 cổ phiếu mới được thêm vào, từ tổng số 21 cổ phiếu hiện tại.

Có một số quỹ đầu tư dựa trên MSCI Frontier Markets 100 Index, đáng chú ý nhất là iShares MSCI Frontier 100 ETF, với quy mô khoảng 505 triệu USD. Hiện tại, cổ phiếu Việt Nam chiếm tỷ trọng 17,2% trong iShares MSCI Frontier 100 ETF, trong khi tỷ trọng cổ phiếu của Kuwait là 25,57% và cổ phiếu của Argentina là 13,48%.

Trong khi đó một số quỹ đã đầu tư vào các thị trường sơ khai thông qua MSCI Frontier Markets Index. Trong đó, một trong những quỹ lớn nhất là Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity với giá trị tài sản quản lý là 1,34 tỷ USD. Trong danh mục của quỹ này, thị trường Kuwait chiếm tỷ trọng lớn nhất, là 21% trong khi thị trường Argentina chiếm tỷ trọng 16% còn thị trường Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng 7% (113 triệu USD). Một số quỹ đáng chú ý khác đầu tư qua MSCI Frontier Markets Index gồm: Templeton Frontier Markets Fund (628 triệu USD), Magna Umbrella Fund PLC – Magna New Frontiers Fund (506 triệu USD) và Coeli SICAV I – Frontier Markets Fund (300 triệu USD)…

Những quỹ trên đầu tư nhiều nhất vào các mã VNM, VIC, HPG, MSN, DHG, BMP, VRE và VHM.

Khi Argentina và Kuwait được nâng hạng lên thị trường mới nổi, thì hầu hết các quỹ trên dự kiến sẽ điều chỉnh lại danh mục tại các thị trường sơ khai còn lại và Việt Nam sẽ là thị trường được hưởng lợi nhiều nhất với tỷ trọng của thị trường này tại cả MSCI Frontier Markets 100 index và MSCI Frontier Markets index sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên việc giải ngân từ các quỹ đầu tư và các quỹ ETF có lẽ sẽ không diễn ra đồng thời trong tháng 5/2019 mà quyết định và thời gian đầu tư sẽ phụ thuộc điều lệ của các quỹ cũng như các nhà quản lý quỹ. Điều này đồng thời cũng sẽ phụ thuộc vào thời điểm Argentina và Kuwait rời khỏi danh sách các thị trường sơ khai.

Các cổ phiếu của Việt Nam trong iShares MSCI Frontier 100 ETF

(Lượt xem: 184 lần, 1: Lượt xem trong ngày)