Nên mở tài khoản chứng khoán ở đâu trong Top 5 về môi giới?

Hơn 45% miếng bánh thị phần môi giới cổ phiếu đang nằm trong tay các công ty chứng khoán SSI, HSC, VCI, VND và BVS (xét nửa đầu năm 2017). Trong 5 tên tuổi dẫn đầu thị trường này, các chính sách đãi ngộ khách hàng, dịch vụ và phí có khác biệt gì nhau để thu hút những tay chơi chứng khoán “chọn mặt gửi vàng”?

(Lượt xem: 1.413 lần, 1: Lượt xem trong ngày)