Mobile App HSC Trade

A. GIỚI THIỆU

HSC Trade là ứng dụng giao dịch trực tuyến trên iPhone do HSC phát triển dành cho TTCK Việt Nam

B. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1. Sử dụng iPhone iOS 7 hoặc Android 4.4 trở lên

2. Khách hàng có đăng ký tài khoản giao dịch trực tuyến

C. CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

1. Thực hiện giao dịch chứng khoán

2. Thông tin tài khoản

3. Thông tin thị trường

D. BƯỚC ĐĂNG NHẬP 

Bước 1: Tìm kiếm HSC Trade

  • Vào Apple Store trên iPhone hoặc CH Play trên các điện thoại thông minh dùng nền tảng Android
  • Tìm kiếm HSC Trade 
  • Nhấn INSTALL (CÀI ĐẶT)

E. THAO TÁC

Xem menu

bằng cách gõ đúp trên màn hình thông tin cổ phiếu

 

Xem phiếu lệnh

bằng cách gõ vào cổ phiếu

Lướt qua các màn hình

bằng cách lướt trái và phải

 

Chuyển màn hình

bằng cách gõ chọn màn hình

 

(Lượt xem: 637 lần, 1: Lượt xem trong ngày)