Mở tài khoản chứng khoán Online 100%

Kính gửi Quý khách hàng, Từ ngày 19/10/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) triển khai thử nghiệm tính năng mở tài khoản eKYC – định danh khách hàng điện tử eKYC. VPS là một trong những công ty chứng khoán tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới, hướng tới việc … Đọc tiếp Mở tài khoản chứng khoán Online 100%