Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) lỗ 1.010 tỷ đồng quý IV/2018

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018. Do BSR chuyển đổi hình thức sở hữu từ công ty TNHH MTV sang CTCP từ ngày 1/7/2018 nên báo cáo tài chính không có số liệu so sánh kỳ kế toán quý tương ứng.

Điều bất ngờ trên báo cáo tài chính được công bố là dù doanh thu đạt gần 29.238 tỷ đồng nhưng lỗ sau thuế hợp nhất quý IV của BSR lại lên tới 1.026,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ lỗ 1.010 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Việc lỗ đậm này đến từ giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp âm 831 tỷ đồng. Báo cáo không có thuyết minh về yếu tố ảnh hưởng doanh thu, giá vốn trong quý IV.

Lũy kế từ thời điểm chuyển thành CTCP là 1/7 đến 31/12, BSR đạt doanh thu 56.058 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ 150 tỷ đồng. EPS tương ứng cả năm đạt 59 đồng.

Tính đến cuối kỳ, BSR có 7.668 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm 16% so với đầu kỳ (30/6/2018). Tiền mặt có 922 tỷ đồng trong khi tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 6 tháng tại các ngân hàng thương mại) là 4.843 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu kỳ.

BSR cũng đang có nợ vay 10.137 tỷ đồng, bằng 20% tổng tài sản và chủ yếu là nợ dài hạn.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là âm 346 tỷ đồng trên vốn điều lệ 31.303 tỷ đồng.

(Lượt xem: 106 lần, 1: Lượt xem trong ngày)