LDG báo lãi quý IV đạt 326 tỷ, gấp 3,4 lần cùng kỳ nhờ chuyển nhượng dự án Grand World

CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) công bố BCTC hợp nhất quý IV/2018 với doanh thu thuần đạt 1.113,7 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu bán hàng bất động sản là 1.096 tỷ đồng, chiếm 98% tổng doanh thu. Giá vốn tăng mạnh hơn nên lãi gộp đạt 460 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 388 triệu đồng lên 6,3 tỷ đồng, chi phí giảm nhẹ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 46,6% và 16,5%.

Kết quả công ty báo lãi ròng 326 tỷ đồng trong quý 4, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư. Theo đó, lũy kế cả năm, lãi ròng đạt 603 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm; riêng lợi nhuận quý IV đóng góp 54%.

Trong quý IV, công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án khu nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp Grand World tại Phú Quốc với giá 1.184 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản công ty tăng hơn 1.200 tỷ đồng lên 4.869 tỷ nhờ tăng mạnh khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác. Tuy nhiên, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn của công ty lại giảm mạnh.

Theo thuyết minh BCTC, khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Grand World – Phú Quốc 423,5 tỷ đồng đã không còn. Đồng thời, chi phí này ở dự án chung cư Marina Tower, Biệt thự vường Khoa Nguyên, dự án High Intela, West Intela cũng về con số 0. Điều đó khiến cho chi phí sản xuất và kinh doanh dở dang dài hạn của LDG giảm mạnh từ 1.004 tỷ về 147,8 tỷ đồng.

Ngược lại, hàng tồn kho của đơn vị lại tăng mạnh từ 1.052 tỷ đồng lên 1.748 tỷ đồng và chủ yếu tăng trong chi phí sản xuất và kinh doanh dở dang tại các dự án The Viva, Marina Tower, High Intela, West Intela, Viva Park, Viva Square.

(Lượt xem: 99 lần, 1: Lượt xem trong ngày)