Khuyến nghị MUA cổ phiếu MSH với giá mục tiêu cho năm 2019 là 70,500

  • Kết quả kinh doanh 2018 – Doanh thu thuần 3,951 tỷ đồng (+20.3% YoY), trong đó doanh thu hàng may mặc xuất khẩu chiếm 90%. Các thị trường xuất khẩu chính là Mỹ (60%), EU (30%), Nhật Bản và khác (10%), do đó chúng tôi đánh giá MSH có nhiều cơ hội tăng trưởng trước xu hướng dịch chuyển sản xuất hàng may mặc từ Trung Quốc sang Việt Nam. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 370 tỷ đồng (+84.5% YoY), tương đương EPS = 7,380 đồng/CP, P/E = 7.15 lần. – Phân phối lợi nhuận 2018: (i) Cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 40% (đã ứng trước): 190.5 tỷ (51.5% LNST); (ii) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 18.5 tỷ (5% LNST); (iii)Thù lao HĐQT, BKS: 5.94 tỷ (1.61% LNST). – Phát hành ESOP 2.38 triệu CP (tương đương với 5% số CP lưu hành) cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và nhân sự tại văn phòng Hồng Kông (chịu trách nhiệm trong tìm kiếm khách hàng và các nguồn nguyên liệu), giá phát hành 10,000 đồng/CP, dự kiến thu về 23.8 tỷ để bổ sung vốn lưu động. Công ty cho biết việc phát hành ESOP này nhằm ghi nhận đóng góp của các cá nhân trong suốt 30 năm phát triển của công ty và dự kiến những năm tới công ty chưa có kế hoạch phát hành ESOP. Trong quá khứ, công ty đã thực hiện 2 đợt phát hành ESOP với tỷ lệ tương tự là 5% vào năm 2015 và 2017.
  • Kế hoạch kinh doanh 2019 – Doanh thu 4,300 tỷ đồng (+8.8% YoY), LN trước thuế 465-475 tỷ đồng (+5.6% YoY), cổ tức duy trì ở mức 35-45%. Công ty cho biết giá trị đơn hàng đã được khách hàng xác nhận đến thời điểm hiện tại chiếm khoảng 60-70% kế hoạch doanh thu, tương đương 2,600-3,400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng vừa ký kết hợp đồng khung với đối tác chiến lược Columbia (đóng góp khoảng 20% doanh thu xuất khẩu năm 2018), theo đó giá trị đơn hàng thực hiện cho đối tác này sẽ tăng trưởng với tốc độ tối thiểu 10%/năm. – Triển khai xây dựng NM Sông Hồng 10 (Nghĩa Hưng), dự kiến khởi công trong tháng 4/2019 và đi vào hoạt động trong năm 2020. Với quy mô 2,000 lao động, Sông Hồng 10 sẽ giúp công suất của MSH tăng thêm 20% khi đi vào hoạt động, góp phần hiện thực mục tiêu 5,000 tỷ doanh thu vào năm 2021.
  • Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2019- 2023 – Mục tiêu đạt doanh thu 5,000 tỷ vào năm 2021 (CAGR =7.8%), cổ tức hàng năm duy trì ở mức cao 35-45%. – Hoàn thành thủ tục và di dời các xưởng may trong nội thành (1-6) ra cụm CN xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định (diện tích 21ha), phát triển thành trung tâm sản xuất tập trung với vốn đầu tư 500 -550 tỷ. Việc di dời sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu để không làm gián đoạn sản xuất, sau khi hoàn tất, công ty sẽ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các diện tích NM hiện hữu (khoảng 8ha).
  • Dự báo doanh thu thuần của MSH năm 2019 đạt 4,472 tỷ đồng (+13.2% YoY) với giả định doanh thu hàng may mặc xuất khẩu đạt 174.7 triệu USD (+13.6% YoY) với động lực đến từ các khách hàng Haddad (+38% YoY), G-III (+32% YoY), Columbia (+10% YoY) trong khi mảng chăn ga gối tương đương cùng kỳ. Biên LNG tương đương 2018 ở mức 20.1%, biên EBIT cải thiện từ 11.1% lên 11.7% nhờ tiết giảm CPBH và QLDN. LNST ước đạt 420 tỷ (+13.5% YoY), EPS = 8,170 đồng/CP (giả định trích quỹ KTPL 5% LNST).

Định giá:

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu MSH với giá mục tiêu cho năm 2019 là 70,500 đồng/CP dựa trên kết hợp hai phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền DCF (giá mục tiêu 68,600 đồng/CP) và so sánh P/E (P/E mục tiêu =7 lần) với tỷ trọng 50/50.

Luận điểm đầu tư

  • Quy mô lớn thứ 4 trong số các doanh nghiệp may tư nhân. Công suất dự kiến tăng thêm 20% sau khi Sông Hồng 10 đi vào hoạt động (2020F).
  • Tăng trưởng đơn hàng nhờ phát triển các khách hàng mới và xu hướng dịch chuyển đơn hàng sang Việt Nam.
  • Tăng tỷ trọng đơn hàng FOB từ 62% (2017) lên trên 80% (2020F) giúp cải thiện và cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Hiệu quả sinh lời tốt, tài chính lành mạnh, cổ tức tiền cao (35% -40%).

Rủi ro đầu tư

  • Giảm nhu cầu đơn hàng từ các đối tác, đặc biệt là tại thị trường Mỹ và EU.
  • Rủi ro tăng chi phí nhân công: Chi phí nhân công chiếm 32%-35% trong tổng chi phí nên tốc độ tăng lương ảnh hưởng đáng kể tới lợi nhuận của công ty.

 

(Lượt xem: 421 lần, 1: Lượt xem trong ngày)