Khuyến nghị MUA cổ phiếu HPG với giá mục tiêu năm 2021 là 36,730 đồng

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu HPG với giá mục tiêu năm 2021 là 36,730 đồng dựa trên phương pháp định giá so sánh (PE và EV/EBITDA với tỷ trọng 50-50). Vị thế dẫn đầu của Hòa Phát sẽ được củng cố mạnh mẽ trong năm 2021. Năm 2021, HPG cũng sẽ được hưởng lợi từ (1) sự hồi phục của hoạt động xây dựng và đầu tư, (2) việc đưa vào vận hành đồng bộ cả hai giai đoạn của KLH Hòa Phát Dung Quất với sản phẩm phôi HRC sẽ khép kín chuỗi sản xuất và phát huy lợi thế về quy mô. Kỳ vọng tăng trưởng cao về lợi nhuận (+25% yoy) cùng với việc đánh giá lại vị thế của DN khiến cho mặt bằng định giá của HPG về mức hấp dẫn.

Luận điểm đầu tư
(1) Việc đầu tư Khu liên hiệp gang thép Hòa Phát Dung Quất giúp củng cố vị thế doanh nghiệp thép đầu ngành của Hòa Phát
(2)  Giá nguyên vật liệu than và quặng sắt trong xu hướng giảm, giúp giảm giá thành sản xuất, tạo dư địa cho HPG giảm giá để đảm bảo tiêu thụ hết sản lượng của Dung Quất
(3) Năm 2021 sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi cho HPG, khiến mặt bằng định giá sẽ về mức hấp dẫn ở P/E fw = 6.1 lần.

Rủi ro đầu tư
–    Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu
–    Rủi ro tiêu thụ
–    Rủi ro vận hành đối với KLH Hòa Phát Dung Quất

Cập nhật doanh nghiệp
(1) Kế hoạch kinh doanh 2020: Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng 3.5-3.6 triệu tấn (+26-29% yoy), phôi thép 800 nghìn tấn, ống 750 nghìn tấn tôn mạ 120 nghìn tấn, HRC 500 nghìn tấn. Doanh thu 85,000-95,000 tỷ đồng (+31-47% yoy), LNST 9,000 – 10,000 tỷ (+20-33% yoy). Mảng nông nghiệp đóng góp 10,000 tỷ doanh thu và 1,200 tỷ LNST. Cổ tức 2019 dự kiến 5% tiền mặt và 20% cổ phiếu.
(2) Kết quả kinh doanh Q1/2020: Doanh thu thuần 19,451 tỷ (+28% yoy), LNST 2,305 tỷ (+27% yoy) trong đó mảng nông nghiệp đóng góp 14% doanh thu và 21% LNST. Nếu không tính mảng nông nghiệp, doanh thu thuần đạt 16,453 tỷ (+24.5% yoy) và LNST 1,823 tỷ (+6.1% yoy).

Báo cáo phân tích HPG của BSC Full

(Lượt xem: 786 lần, 1: Lượt xem trong ngày)