Khuyến nghị mua bán ngày 26/11/2018

Mua vào cổ phiếu VNM vùng giá 120.

Khi có thông tin VNM đã thắng cuộc thầu để cung cấp sữa cho các trường học tại Hà Nội và có khả năng xuất khẩu sang Trung Quốc vào năm 2019.

Cộng thêm động thái VNM thành lập mới Khối kinh doanh quốc tế để tăng cường chiến lược mở rộng ra nước ngoài.

(Lượt xem: 139 lần, 1: Lượt xem trong ngày)