Khuyến nghị mua bán ngày 27/02/2019

Bán ra cổ phiếu NTC vùng giá 14

(Lượt xem: 76 lần, 1: Lượt xem trong ngày)