Khuyến nghị mua bán ngày 26/03/2019

Mua vào cổ phiếu VGT vùng giá 12.3, VNM vùng giá 136.5

(Lượt xem: 89 lần, 1: Lượt xem trong ngày)