Khuyến nghị mua bán ngày 25/03/2019

Mua vào cổ phiếu HAG vùng giá 5.4, HNG vùng giá 15.4, CTG vùng giá 21.9

 

(Lượt xem: 55 lần, 1: Lượt xem trong ngày)