Khuyến nghị mua bán ngày 21/02/2019

Mua vào cổ phiếu VGI vùng giá 18.6

Mua vào cổ phiếu GMD vùng giá 27.6

Bán ra cổ phiếu PNJ vùng giá 99

(Lượt xem: 89 lần, 1: Lượt xem trong ngày)