Khuyến nghị mua bán ngày 20/03/2019

Mua vào cổ phiếu NT2 vùng giá 27.5

(Lượt xem: 149 lần, 1: Lượt xem trong ngày)