Khuyến nghị mua bán ngày 20/02/2019

Mua vào cổ phiếu NTC vùng giá 99

(Lượt xem: 178 lần, 1: Lượt xem trong ngày)