Khuyến nghị mua bán ngày 17/10/2018

Bán ra 1/2 cổ phiếu HUT giá 6.1

 

(Lượt xem: 177 lần, 1: Lượt xem trong ngày)