Khuyến nghị mua bán ngày 08/04/2019

Bán ra 1/2 cổ phiếu AAA giá 18.8

(Lượt xem: 51 lần, 1: Lượt xem trong ngày)