Khuyến nghị mua bán ngày 09/04/2019

Bán nốt 1/2 AAA còn lại vùng giá 19.2

Bán ra MPC vùng giá 46.1

Mua vào VJC vùng giá 107.5

(Lượt xem: 115 lần, 1: Lượt xem trong ngày)