Khuyến nghị mua bán ngày 05/10/2018

Mua vào cổ phiếu PVT vùng giá 18.5 chờ KQKD quý 3 và dự thảo điều chỉnh khung giá cước vận tải biển

(Lượt xem: 191 lần, 1: Lượt xem trong ngày)