Khuyến nghị mua bán ngày 03/10/2018

Mua vào tăng tỷ trọng cổ phiếu PAN vùng giá 54.5, VHM vùng giá 102.5

(Lượt xem: 98 lần, 1: Lượt xem trong ngày)