Khuyến nghị mua bán ngày 01/11/2018

Mua vào mới cổ phiếu ASM giá 10.5 và mua thêm vào cổ phiếu HUT giá 5.5

(Lượt xem: 86 lần, 1: Lượt xem trong ngày)