Khuyến nghị mua bán ngày 01/03/2019

Bán ra 1/2 cổ phiếu VGI vùng giá 21.9

(Lượt xem: 54 lần, 1: Lượt xem trong ngày)