Khuyến nghị cơ sở ngày 30/05/19

Mua vào đợt 2 cổ phiếu MSR vùng giá 21.3

Mua vào đợt 1 cổ phiếu MSN vùng giá 87

Mua vào đợt 1 cổ phiếu KSB vùng giá 23.4

 

(Lượt xem: 61 lần, 1: Lượt xem trong ngày)