Khuyến nghị cơ sở ngày 24/06/19

Mua lại đợt 2 cổ phiếu GVR vùng giá 12.7

(Lượt xem: 28 lần, 1: Lượt xem trong ngày)