Khuyến nghị cơ sở ngày 09/07/19

Mua vào đợt 1 cổ phiếu VGI vùng giá 27.3

Mua vào đợt 1 cổ phiếu CTR vùng giá 30

(Lượt xem: 74 lần, 1: Lượt xem trong ngày)