Khuyến nghị cơ sở ngày 06/06/19

Mua vào đợt 1 cổ phiếu GVR vùng giá 12

Mua vào đợt 3 cổ phiếu KSB vùng giá 20.5

Mua vào đợt 3 cổ phiếu MSR vùng giá 20

Mua vào đợt 1 cổ phiếu HPG vùng giá 22.4

(Lượt xem: 41 lần, 1: Lượt xem trong ngày)