Khuyến nghị cơ sở ngày 04/06/19

Mua vào đợt 2 cổ phiếu MSN vùng giá 84

Mua vào đợt 2 cổ phiếu KSB vùng giá 21.5

(Lượt xem: 38 lần, 1: Lượt xem trong ngày)