Kho nổi FSO Sao Vàng – Đại Nguyệt dự kiến đóng góp vào lợi nhuận của PVS từ năm 2021

VCSC dự báo hiệu suất hoạt động của kho nổi FSO Sao Vàng – Đại Nguyệt sẽ đạt 100% trong năm 2021 và đóng góp 120 tỉ đồng lợi nhuận mỗi năm cho PVS.

Theo đánh giá của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) về triển vọng của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – Mã: PVS), kho nổi FSO tại mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt có thể bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ năm 2021.

Theo VCSC, quá trình xây dựng ngoài khơi của dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt đã hoàn thành và PVS hiện kì vọng đón dòng dầu thô đầu tiên từ đầu năm 2021. Do đó, công ty chứng khoán này dự báo hiệu suất hoạt động của FSO (kho nổi chứa dầu) Sao Vàng – Đại Nguyệt sẽ đạt 100% trong năm 2021.

Ngoài ra, VCSC kì vọng kho nổi FSO mới này sẽ đóng góp 120 tỉ đồng lợi nhuận mỗi năm cho PVS (khoảng 12% tổng lãi ròng). VCSC cho rằng lợi nhuận chung của FSO/FPSO sẽ giảm 76% so với cùng kì còn 140 tỉ đồng trong năm 2020, sau đó phục hồi đạt khoảng 380 tỉ đồng mỗi năm (khoảng 40% lãi ròng của công ty).

Đánh giá việc chậm tiến độ đấu thầu hợp đồng cơ khí dầu khí (M&C), VCSC nhận định triển vọng mảng M&C trong giai đoạn 2022 – 2025 của PVS là thấp.

Bên cạnh các hợp đồng hiện tại trong giai đoạn 2020 – 2021 bao gồm dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt, Gallaf (tại Qatar) và trạm LNG Thị Vải, PVS chưa ghi nhận các hợp đồng mới cho hai năm tiếp theo.

Trong khi đó dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng tiến độ đấu thầu hợp đồng mới trong 6 tháng cuối năm 2020 và có khả năng kéo dài sang 6 tháng đầu năm 2021, theo VCSC.

Do đó, VCSC dự báo lợi nhuận cốt lõi năm 2021 của PVS giảm 27,1% so với cùng kì đến từ lợi nhuận M&C giảm do lượng việc làm thấp hơn, dù có đóng góp từ kho nổi FSO mới trong dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt.

Tuy nhiên, dù có các thách thức trong ngắn hạn, VCSC duy trì quan điểm tích cực cho triển vọng của PVS trong trung hạn. Nguyên nhân do PVS là công ty được hưởng lợi chính từ sự phục hồi trong ngành cũng như cơ hội việc làm gia tăng từ các dự án LNG.

Theo đó, lợi nhuận công ty dự kiến phục hồi từ năm 2022 trở đi với dự phóng năm 2022 tăng trưởng 21,1% dẫn dắt bởi lượng backlog mảng M&C đạt 3 tỉ USD tính đến cuối năm 2020 và lợi nhuận ổn định từ mảng FSO.

Ngoài ra, tính đến cuối quí III/2020, PVS ghi nhận lượng tiền mặt tại quĩ đạt 9.200 tỉ đồng và tỉ lệ tiền mặt ròng/vốn chủ sở hữu đạt 63,5%. VCSC cho rằng điều này hỗ trợ tốt cho mở rộng công suất và cổ tức giai đoạn 2020 – 2022 đạt 700 – 1.000 đồng/cp.

(Lượt xem: 58 lần, 1: Lượt xem trong ngày)