HSC lãi sau thuế 147 tỷ đồng quý II/2018, tăng trưởng 7,6%

Kết thúc quý 2.2018, HSC đạt doanh thu hơn 1.046 tỷ đồng, mang về lợi nhuận sau thuế khoảng 472 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 50% và 58% so với kế hoạch 2018 đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên HSC. Ấn tượng hơn khi so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2017,  doanh thu tăng 98% và lợi nhuận sau thuế tăng 104%.

So với cùng kỳ năm 2017, các hạng mục trong cơ cấu doanh thu HSC đều có sự tăng trưởng đáng kể, trong đó hoạt động tự doanh và nghiệp vụ môi giới tư vấn chứng khoán đóng góp phần lớn doanh thu của HSC. Trong điều kiện thị trường không mấy tích cực, hoạt động đầu tư tự doanh đã đóng góp khả quan vào kết quả kinh doanh chung. Theo báo cáo kết quả hoạt động, sau khi cấn trừ các khoản lãi và khoản lỗ các tài sản tài chính thì hoạt động tự doanh tăng 130%. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 461 tỷ đồng, chiếm 44% tổng doanh thu và tăng 119%; Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 292 tỷ đồng, chiếm 28% tổng doanh thu và tăng 53%. Hoạt động tư vấn Doanh nghiệp sau giai đoạn tái cơ cấu cũng đã có những đóng góp tích cực vào tổng doanh thu của HSC, tạo ra sự tăng trưởng doanh thu ấn tượng 164% do các thương vụ được hoàn tất trong Quý 1 năm 2018.

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong 6 tháng 2018 là 3,642 đồng, tăng 102% so với con số 1,800 đồng của cùng kỳ năm 2017. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) của 6 tháng 2018 lần lượt đạt 10.0% và 17.4%, khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2017 lần lượt là 5.5% và 9.5%.

Với kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2018, HSC tiếp tục được vinh danh qua các giải thưởng từ những đơn vị uy tín như:

  • Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất năm 2018 do Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức.
  • Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2018 do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức.
(Lượt xem: 85 lần, 1: Lượt xem trong ngày)