Hòa Bình lãi 147.4 tỷ đồng quý I, giảm 27% so với cùng kỳ, dòng tiền tiếp tục âm 33% so với năm 2017

Hòa Bình đang có 8.632 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, chiếm 70% tổng tài sản tính tới thời điểm 31/3.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý I 2018.

Quý I, doanh thu thuần của HBC đạt 3272 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần giữ vững ở mức 10%, tương đương cùng kỳ năm trước.

Trong quý này, doanh thu tài chính giảm 38% ghi nhận từ việc giảm khoản lãi bán hàng trả chậm, chậm thanh toán và có phần cổ tức, lợi nhuận được chia. Ngoài ra quý I, HBC cũng ghi nhận khoản giảm gần một nửa lợi nhuận khác so với cùng kỳ năm trước. Không có thông tin thuyết minh cho khoản giảm này.

Như vậy trong quý I, HBC đạt lợi nhuận sau thuế 147,4 tỷ đồng, giảm 27% cùng kỳ năm trước.

Năm 2018, HBC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1100 tỷ đồng. Sau quý I, Công ty hoàn thành 13%  kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của HBC tính tới ngày 31/3 đạt 12.280 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn là 8.632 tỷ đồng, bao gồm 4908 tỷ đồng phải thu theo tiến độ khách hàng hợp đồng xây dựng (tăng nhẹ so với đầu năm). HBC dự phòng 305 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/3 là 9895 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Hàng tồn kho lên đến 1050 tỷ tăng 226 tỷ so với đầu năm.

Dòng tiền kinh doanh của HBC năm qua đã âm rất nặng (-1.095 tỷ đồng), riêng quý I năm nay đã âm 365,5 tỷ. Với tốc độ nhận gói thầu liên tiếp như hiện nay, khả năng dòng tiền năm 2018 âm khoảng 1800 đến 2000 tỷ.

Update: Trên báo cáo hợp nhất thì LNST chỉ còn 135 tỷ:

 

____________________________________

Team Tư vấn Chứng khoán

DĐ / Zalo: 0904020002 / 0904020002
Group Zalo: https://zalo.me/g/qyslbq008
Skype: chungkhoanvnteam
Email: chungkhoanvn.vn@gmail.com

HBC: Dấu hỏi về tính chắc chắn của doanh thu và chất lượng của tài sản

(Lượt xem: 1.765 lần, 1: Lượt xem trong ngày)