HBC chốt quyền trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 50%

HBC sẽ phát hành thêm 64,9 triệu cp mới, tăng vốn lên gần 1.950 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HOSE: HBC) thông báo ngày 28/5 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017.

Theo phương án công bố, HBC dự kiến phát hành 64,9 triệu cổ phiếu mới để chia cho các cổ đông, tương đương với tỷ lệ thực hiện 50%. Sau phát hành, vốn điều lệ HBC dự kiến tăng thành 1.948 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2017. Theo BCTC kiểm toán năm 2017, lãi lũy kế cuối năm 2017 là 823 tỷ đồng.

Tại Đại hội thường niên 2018 hồi đầu tháng 5, các cổ đông HBC đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 là 55% (5% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu). Như vậy, công ty sẽ còn chốt quyền cổ tức tiền mặt trong thời gian tới.

Cũng tại Đại hội, HBC đã quyết định sẽ phát hành cổ phần tối đa 25% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược với giá không thấp hơn 2,5 lần giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.

Lãnh đạo công ty cho biết giá trị số sách HBC tại thời điểm 31/03/2018 là 18.240 đồng. Sau khi phát hành thêm chi trả 50% cổ tức, giá trị sổ sách của HBC sẽ còn khoảng 11.827 đồng/cp.

“Mức giá chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn 2,5 lần giá trị sổ sách sau đợt trả cổ tức, tương ứng hơn 30.000 đồng/cổ phần, đồng nghĩa với không thấp 45.500 đồng/cổ phần khi chưa pha loãng. Giá phát hành nói trên không cao hơn thị giá hiện tại của HBC đáng kể nên phương án phát hành HBC dự tính sẽ khả thi” vị lãnh đạo chia sẻ.

Hiện nay, giá cổ phiếu HBC trên sàn được giao dịch quanh vùng giá 39.000-40.000 đồng/cp.

(Lượt xem: 81 lần, 1: Lượt xem trong ngày)