FPT giá trị hợp lý là 78.100đ

Lợi nhuận vượt kỳ vọng, triển vọng dài hạn tích cực, và cổ phiếu được định giá thấp

• KQKD 9 tháng đầu năm vượt kỳ vọng, với LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 30,1% so với cùng kỳ.

• Mảng gia công phần mềm là động lực tăng trưởng lợi nhuận chính và sát với kỳ vọng của chúng tôi, trong khi LNTT của mảng dịch vụ theo dự án cao hơn 75% so với dự báo của chúng tôi nhờ Công ty đã hoàn tất một số dự án bị trì hoãn từ năm 2018.

• Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo năm 2019, và hiện dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 30,2%, tăng 6,4% so với dự báo trước đó của chúng tôi.

• Cho năm 2020, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 25,5%.

• Dịch vụ chuyển đổi số là động lực tăng trưởng và cải thiện lợi nhuận trong tương lai.

• Mảng giáo dục và các thương vụ M&A sẽ là yếu tố then chốt cho chiến lược chuyển đổi số của FPT.

• Tiếp tục đánh giá Mua vào. Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 78.100đ (tăng 27,8% so với giá mục tiêu trước đó của chúng tôi), tương đương với tiềm năng tăng giá là 38,2% so với thị giá hiện tại.

FPT công bố KQKD 9 tháng đầu năm vượt kỳ vọng, và triển vọng tương lai tích cực. Tiếp tục đánh giá Mua vào. Doanh thu đạt 19.597 tỷ đồng (tăng 20,5% so với cùng kỳ), trong khi LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 2.378 tỷ đồng (tăng 30,1% so với cùng kỳ) trong 9 tháng đầu năm.

Mảng tích hợp hệ thống tăng trưởng bất ngờ, với doanh thu tăng trưởng 11,6% so với cùng kỳ và LNTT tăng trưởng 110,6% so với cùng kỳ. LNTT từ mảng dịch vụ theo dự án cao hơn khoảng 80% so với dự báo của chúng tôi. Mảng gia công phần mềm là động lực tăng trưởng chính, với doanh thu tăng trưởng 32,1% so với cùng kỳ và LNTT tăng trưởng 33,9% so với cùng kỳ, đóng góp 35,5% vào tổng LNTT của FPT.

Tiếp tục đánh giá Mua vào. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 78.100đ/cp dựa trên phương pháp định giá từng phần (SOTP). Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2019, với LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 30,2%. Cho năm 2020, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 25,5%.

FPT hiện đ̃ã bổ sung mảng tư vấn/chiến lược cho bộ sản phẩm và dịch vụ hiện có và Công ty
đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ CNTT sang nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số toàn cầu. Từ đó giúp công ty cung cấp các giải pháp trọn gói và ký hợp đồng trực tiếp với các công ty đa quốc gia và cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Chúng tôi thích FPT vì Công ty luôn phấn đấu là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ với một ban lãnh đạo có tầm nhìn.

Mảng gia công phần mềm tiếp tục tăng trưởng mạnh – Doanh thu mảng gia công phần mềm đạt 7.796 tỷ đồng (tăng 32.1% so với cùng kỳ) và LNTT là 1.246 tỷ đồng (tăng 33,9% so với cùng kỳ). Tỷ suất LNTT đạt 16%, tăng nhẹ so với 9 tháng đầu năm 2018 ở mức 15,8%. Thị trường Mỹ là động lực tăng trưởng chính của FPT với doanh thu đạt 1.941 tỷ đồng (tăng 59,8% so với cùng kỳ) nhờ sát nhập với Intellinet. Nếu loại bỏ doanh thu của Intellinet thì doanh doanh thu từ thị trường Mỹ đạt 1.590 tỷ đồng (tăng 50,6% so với cùng kỳ). Doanh thu từ thị trường Nhật Bản đạt 4.147 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ).

Theo loại hình dịch vụ, doanh thu dịch vụ chuyển đổi số (DX) đạt 2.525 tỷ đồng (tăng 35,2% so với cùng kỳ), chiếm 32,4% tổng doanh thu gia công. Kể từ khi FPT nhận ra chuyển đổi số là cơ hội tạo ra lợi thế công nghệ mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh trong năm 2018, Công ty đ̃ã tích cực phát triển và tiếp thị các giải pháp chuyển đổi số cho các khách hàng hiện hữu và khách hàng mới. Sau khi mua lại Intellinet của Mỹ, FPT hiện đ̃ bổ sung mảng tư vấn/chiến lược cho bộ sản phẩm và dịch vụ hiện có. Từ đó giúp công ty cung cấp các giải pháp trọn gói và ký hợp đồng trực tiếp với các công ty đa quốc gia, thay vì chỉ làm gia công như hiện nay.

Mảng dịch vụ theo dự án ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận từ mức thấp – Mảng dịch vụ theo dự án ghi nhận doanh thu đạt 3.273 tỷ đồng (tăng 11,6% so với cùng kỳ) và LNTT là 225 tỷ đồng (tăng 110,6% so với cùng kỳ). Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng chủ yếu nhờ ghi nhận một số hợp đồng chưa được thực hiện từ năm 2018 hơn là những cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh của mảng.

Tổng giá trị hợp đồng ký được trong 9 tháng đầu năm 2019 là 3.378 tỷ đồng (tăng 37,2% so với cùng kỳ) nhờ ghi nhận một số hợp đồng mà đáng ra đ̃ được ghi nhận trong 2018. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng chưa thực hiện trong thị trường trong nước là 2.253 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9 năm 2019 (giảm 11,6% so với cùng kỳ).

Doanh thu mảng dịch vụ viễn thông tăng mạnh – Doanh thu mảng dịch vụ viễn thông đạt 7.133 tỷ đồng (tăng 16,8% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 1.074 tỷ đồng (tăng 18,4% so với cùng kỳ).

• Doanh thu từ dịch vụ kết nối băng thông rộng đối với cá nhân và hộ gia đình tăng trưởng mạnh ở mức 13,7% so với cùng kỳ đạt 4.453 tỷ đồng nhờ số lượng thuê bao tăng khoảng 13%.

• Các dịch vụ viễn thông không băng thông khác, bao gồm đường truyền riêng, voice, trung tâm dữ liệu và dịch vụ IPTV cũng đạt kết quả tốt với doanh thu tăng 22,3% so với cùng kỳ, đạt 2.680 tỷ đồng.

• Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận trước thuế ở mức 15,1%, cao hơn mức 14,9% trong 9 tháng đầu năm 2018.

Tỷ suất lợi nhuận của mảng quảng cáo trực tuyến tăng trưởng – Doanh thu mảng quảng cáo trực tuyến đạt 428 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ) và LNTT là 221 tỷ đồng (tăng 1,5% so với cùng kỳ). Tỷ suất LNTT giảm từ 57,3% trong 9 tháng đầu năm 2018 xuống còn 51,6% trong 9 tháng đầu năm 2019, chủ yếu là do áp lực từ gia tăng mức độ cạnh tranh.

LNTT của mảng phân phối và bản lẻ đạt 281 tỷ đồng – Synnex FPT và FPT Retail đóng góp 281 tỷ đồng (không thay đổi so với cùng kỳ) vào LNTT 9 tháng đầu năm của FPT. LNTT của FRT tăng trưởng 3% so với cùng kỳ trong khi tỷ suất lợi nhuận của Synnex FPT giảm.

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cho năm 2019 với LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 30,2% – Cho năm 2019, chúng tôi dự báo doanh thu cho cả năm của FPT đạt 27.707 tỷ đồng (tăng 19,4%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.405 tỷ đồng (tăng 30,2%). Dự báo doanh thu hiện tại của chúng tôi tăng 1,1% và dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng 6,4% so với dự báo trước đó.

1. Chúng tôi duy trì giả định doanh thu của mảng gia công phần mềm sẽ tăng trưởng 31,5% và LNTT tăng trưởng 33,7% nhờ cải thiện năng lực trong lĩnh vực dịch vụ chuyển đổi số của
FPT, sự mở rộng của khách hàng trong các ngành hàng không, cơ khí ô tô, tài chính, ngân
hàng và rô bốt được nâng cao.

2. Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo doanh thu cho mảng dịch vụ theo dự án 2% và LNTT tăng trưởng 89%.Theo đó, dự báo doanh thu hiện tại của chúng tôi tăng 1,5% và dự báo LNTT tăng 91,6% so với dự báo trước đó.

3. LNTT của mảng dịch vụ viễn thông dự báo tăng trưởng 22,6% với doanh thu tăng trưởng
16,3%.

4. Doanh thu mảng nội dung số sẽ tăng trưởng 10% và LNTT tăng 1% do áp lực gia tăng cạnh tranh khiến tỷ suất lợi nhuận giảm.

5. Trong mô hình dự báo lợi nhuận, chúng tôi dự báo rằng FPT có thể sẽ ghi nhận khoản lợi
nhuận trị giá 214 tỷ đồng (tăng 5%) từ công ty liên kết FPT Retail (FPT nắm 47% cổ phần)
trong năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng LNTT của FPT Retail sẽ tăng trưởng 5%.

6. Chúng tôi dự báo trong năm 2019 FPT có thể sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận trị giá 161 tỷ đồng (giữ nguyên so với năm ngoái) từ công ty liên kết FPT Trading (FPT nắm 48% cổ phần).
Chúng tôi dự báo lợi nhuận mảng phân phối sẽ không tăng trưởng do nhu cầu về ĐTDĐ và
sản phẩm CNTT trong nước giảm.

Với những giả định trên, chúng tôi dự báo EPS năm 2019 là 5.062đ, theo đó P/E dự phóng 2019 là 11,2 lần tại thị giá hiện tại.

Chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 25,5% – Cho năm 2020, chúng tôi hiện dự báo doanh thu cho cả năm của FPT đạt 32.919 tỷ đồng (tăng 18,8%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 4.274 tỷ đồng (tăng 25,5%).

1. Chúng tôi duy trì giả định doanh thu của mảng gia công phần mềm sẽ tăng trưởng 30,1% và LNTT tăng trưởng 31,4% nhờ cải thiện năng lực trong lĩnh vực dịch vụ chuyển đổi số của
FPT.

2. Chúng tôi dự báo doanh thu của mảng dịch vụ theo dự án bao gồm tích hợp hệ thống, giải
pháp phần mềm và dịch vụ CNTT tăng trưởng 0,4% và LNTT tăng trưởng 4,1%.Nhu cầu trong nước vẫn kém do ngân sách eo hẹp, trong khi lợi nhuận tăng vì mảng phần cứng có tỷ suất lợi nhuận thấp đóng góp ít hơn vào doanh thu.

3. LNTT của mảng dịch vụ viễn thông dự báo tăng trưởng 16,3% với doanh thu tăng trưởng
15,7%. Tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ dịch vụ truyền hình trả tiền có l̃i trong năm
2020.

4. Doanh thu mảng nội dung số sẽ tăng trưởng 3% và LNTT tăng 1,8% do áp lực gia tăng cạnh tranh khiến tỷ suất lợi nhuận giảm.

5. Trong mô hình dự báo lợi nhuận, chúng tôi dự báo rằng FPT có thể sẽ ghi nhận khoản lợi
nhuận trị giá 221 tỷ đồng (tăng 3%) từ công ty liên kết FPT Retail (FPT nắm 47% cổ phần)
trong năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng LNTT của FPT Retail sẽ tăng trưởng 3%.

6. Chúng tôi dự báo trong năm 2019 FPT có thể sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận trị giá 167 tỷ đồng
(tăng 3%) từ công ty liên kết FPT Trading (FPT nắm 48% cổ phần).

Với những giả định trên, chúng tôi dự báo EPS năm 2020 là 6.323đ, theo đó P/E dự phóng 2020 là 8,9 lần tại thị giá hiện tại.

Chuyển đổi số là động lực tăng trưởng và cải thiện lợi nhuận trong tương lai – FPT đã triển khai kế hoạch chuyển đổi số, nhằm trở thành nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số hàng đầu chuỗi giá trị dịch vụ CNTT, có thể cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho thế giới kinh doanh. Trong giai đoạn 2019-2021, Công ty dự kiến thực hiện chuyển đổi chiến lược từ một nhà cung cấp dịch vụ CNTT thành một nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số với 2 mũi nhọn: (1) chuyển đổi FPT và các công ty con thành các doanh nghiệp số và (2) phát triển một danh mục các giải pháp chuyển đổi số toàn diện để đáp ứng nhu cầu thị trường

Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng trưởng khả quan nhờ mảng gia công phần mềm với những lợi thế cạnh tranh lớn nhờ (1) chi phí thấp; (2) hệ thống CNTT mạnh; (3) mô hình kinh doanh toàn diện với sự hiện diện ở tất cả các mảng CNTT lớn; (4) ban l̃nh đạo có tầm nhìn.

Trong mô hình dự báo lợi nhuận cho năm 2018-2021, chúng tôi dự báo đối với FPT như sau (bao gồm cả đóng góp từ việc sát nhập với Intellinet).

• Doanh thu tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân 3 năm là 19,3%.
• LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân 3 năm là 26,7%.
• Tỷ suất lợi nhuận chung tăng từ 37,6% trong năm 2018 lên 40,1% trong năm 2019 và sẽ tiếp tục tăng lên 43,2% trong năm 2021.

Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 78.100đ/cp, tăng 27,8% so với giá mục tiêu trước đó ở mức 61.100đ vì chúng tôi định giá dựa trên lợi nhuận của năm 2020 thay cho năm 2019. Tại giá trị hợp lý, P/E dự phóng năm 2020 là 12,5 lần.

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá từng phần dựa trên những giả định sau.

• Về các mảng kinh doanh cốt lõi gồm viễn thông, công nghệ và giáo dục, chúng tôi sử dụng
phương pháp so sánh P/E (không áp dụng thặng dư hay chiết khấu).
• Đối với mảng viễn thông, chúng tôi sử dụng thị giá của FOX.
• Đối với các khoản đầu tư vào bán lẻ, chúng tôi sử dụng thị giá của FRT.
• Đối với các khoản đầu tư vào mảng phân phối, chúng tôi sử dụng giá trị sổ sách của Synnex
FPT.
• Đối với các khoản đầu tư khác, chúng tôi áp dụng các giá trị hợp lý theo ước tính của FPT tại
thời điểm ngày 30/6.
Giá trị hợp lý là giá trị tối thiểu mà FPT ước tính có thể nhận được nếu bán các khoản đầu tư
ra thị trường.

Theo đó, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 78,100đ/cp, với tiềm năng tăng giá là 38,2% so với thị giá hiện tại.

Tiếp tục đánh giá Mua vào với giá trị hợp lý là 78.100đ; tương đương P/E dự phóng năm 2020 là 12,5 lần. FPT vẫn là một trong những cổ phiếu có định giá thấp nhất trên thị trường so với các cổ phiếu cùng ngành trong khu vực. Với định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng dài hạn rất tốt cộng với vị thế là công ty đầu ngành công nghệ của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy cổ phiếu FPT có giá trị lớn để đầu tư. Tuy nhiên, room khối ngoại đ̃ đầy và thực tế gần như không có khả năng nới room trong ngắn hạn nên khó để các NĐT tổ chức tiếp cận cổ phiếu này.

(Lượt xem: 652 lần, 1: Lượt xem trong ngày)