FPT – Cá chép hóa rồng vàng

Định giá
Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA MẠNH cổ phiếu FPT và nâng giá mục tiêu từ mức 59,100 đồng/cp (báo cáo cũ trước ngày chia cổ tức) lên mức 75,300 đồng/cp (+39% so với mức giá đóng cửa ngày 20/8/2019) cho mục tiêu cuối năm 2020 dựa trên giả định (1) Thị trường Mỹ tăng trưởng cao hơn so với kỳ vọng ban đầu (2) Biên LNG được cải thiện khi các dự án Chuyển đổi số tăng tỷ trọng trong Khối Công nghệ theo hai phương pháp P/E và FCFE với tỷ trọng 40%/60%.
Dự báo kết quả kinh doanh
Năm 2019, BSC dự báo DTT và LNTT của FPT đạt 28,269 tỷ (+21.8% YoY) và 4,866 tỷ (+26.3% YoY). EPS FW 2019 đạt 4,902 VND/cp (+25.8% YoY) (đã trích quỹ khen thưởng và phúc lợi), tương đương với PE FW 2019 là 10.7. Năm 2020, dự báo DTT và LNTT của FPT đạt 33,858 tỷ (+19.8% YoY) và 5,867 tỷ (+22.0% YoY). EPS FW 2020 đạt 5,967 VND/cp (+22.0% YoY).
Luận điểm đầu tư
1. Xu hướng CN mới (Chuyển đổi số) và thị trường xuất khẩu rộng lớn đảm bảo tốc độ tăng trưởng ngành. Việt Nam tiếp tục có ưu thế nhờ nhân công giá rẻ, giá đấu cạnh tranh với đối thủ.
2. Tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh khả quan dự báo duy trì trong 3 – 4 năm tới. Biên LNG được cải thiện nhớ tăng tỷ trọng dự án Chuyển đổi số
3. Kỳ vọng gia tăng giá trị sản phẩm thông qua phát triển công nghệ mới và cơ hội M&A
4. Cổ phiếu chịu mức PE thấp trong nhiều năm (chúng tôi cho rằng mức định giá PE thấp do mảng Phân phối và Bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn trong DT), và đang được định giá lại với vị thế là một công ty công nghệ với tiềm năng triển vọng khả quan trong các năm tới
Catalyst
+ SCIC thoái vốn khỏi FPT
+ CTCK phát hành chứng quyền FPT
Rủi ro đầu tư
+ Cạnh tranh gay gắt tại khối Viễn thông và Nội dung số
+ Chi phí đầu tư hạ tầng viễn thông hàng năm lớn

Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA MẠNH cổ phiếu FPT và nâng giá mục tiêu từ mức 59,100 đồng/cp lên mức 75,300 đồng/cp (+43% so với mức giá đóng cửa ngày 19/8/2019) cho mục tiêu cuối năm 2020 theo hai phương pháp P/E và FCFE với tỷ trọng 40%/60%.

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ

(1) Xu hướng công nghệ mới (Chuyển đổi số) và thị trường xuất khẩu rộng lớn đảm bảo tốc độ tăng trưởng ngành cao, chúng tôi cho rằng:
Chuyển đổi số sẽ là nhân tố tăng trưởng chính của FPT trong giai đoạn tới và chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm này. Thị trường Chuyển đổi số toàn cầu được dự kiến tăng trưởng 16%/năm so với mức tăng trưởng chung 4%/năm của ngành IT và điều này sẽ tạo ra nhu cầu chuyển đổi đến từ các khách hàng của FPT, đảm bảo cho mức tăng trưởng hợp đồng xuất khẩu phần mềm của công ty trong các năm tới. Không chỉ vậy, mức biên LNG từ các dự án liên quan đến Chuyển đổi số cũng cao hơn (1) biên 70% đối với mảng Product và Solution và (2) biên 50% đối các mảng Service Support so với mức biên khoảng 35% của các dự án Truyền thống.

Không chỉ vậy, với quy mô thị trường xuất khẩu lớn (ví dụ: tại thị trường Nhật, FPT chiếm khoảng 1% thị phần BPO theo tính toán  – tuy nhiên, có nguồn tin cho thấy FPT chiếm 5% thị phần), chúng tôi cho rằng công ty còn nhiều cơ hội để gia tăng thị trường khi FPT có lợi thế nhân công giá rẻ hơn so với các đối thủ. Đồng thời, mức độ cạnh tranh tại các thị trường cũng giảm dần khi các đối thủ Trung Quốc tập trung phát triển vào thị trường Trung Quốc và các đối thủ Ấn Độ đang hướng tới các công việc về tư vấn, từ đó, để lại một khoảng trống thị trường cho các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam.

Đồng thời, việc FPT đầu tư cho giáo dục cũng một phần đảm bảo nguồn nhân lực CNTT cho công ty trong tương lai– vốn đang thiếu hụt so với nhu cầu. Lũy kế 1H.2019, DT và LNTT mảng Giáo dục và Đầu tư đạt 607 tỷ (+5% YoY) và 273 tỷ (+47% YoY). Số lượng học sinh mới năm 2019 đạt 2,360 học sinh (+99% YoY).
Nhờ đó, tổng số học sinh đạt 4,160 người (+116% YoY). BSC kỳ vọng rằng việc mở rộng các campus trong thời gian tới cùng với chương trình học khác biệt sẽ đảm bảo số lượng học sinh đăng ký theo học.
(2) Tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh khả quan Lũy kế 1H.2019, FPT ghi nhận KQKD với tốc độ tăng trưởng tốt. Công ty ghi nhận DT và LNTT trong 1H.2019 lần lượt đạt 12,492 tỷ (+22.2% YoY) và 2,139 tỷ (+26.8% YoY). Khối Công nghệ và khối Viễn thông tiếp tục đóng góp tỷ trọng chính trong DT và LN. Biên LNG cải thiện lên mức 38.9% từ mức 37.7% nhờ tăng tỷ trọng các dự án Chuyển đổi số (liên quan đến công nghệ mới) có mức biên cao. chúng tôi kỳ vọng rằng công ty tiếp tục giữ mức biên LNG này trong thời gian tới do Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu tại các thị trường xuất khẩu phần mềm và sẽ kéo dài trong nhiều năm.

+ CNTT tại thị trường nước ngoài ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao: DT và LNTT lần lượt đạt 4,932 tỷ (+ 37.8% YoY) và 742 tỷ (+ 39.5% YoY). Các thị trường Xuất khẩu tiếp tục giữ mức tăng trưởng tốt: Nhật Bản tăng trưởng 26% YoY, Mỹ tăng trưởng 86% YoY (tăng trưởng 49% YoY nếu loại trừ Intellinet), EU tăng trưởng 33% và APAC tăng trưởng 29%. Số lượng khách hàng có doanh thu trên 1 triệu USD đạt 46 khách hàng, tăng từ mức 30 khách hàng trong năm 2018.

*Chuyển đổi số: Các dự án liên quan đến công nghệ mới (IoT, AI, Blockchain,…) và hiện đại hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các dự án liên quan đến Chuyển đổi số tiếp tục tăng trưởng mạnh với tốc độ 41% YoY và chiếm tỷ trọng 34% tổng DT CNTT nước ngoài. FPT cho biết biên lợi nhuận của các dự án này khá cao (1) biên 70% đối với mảng Product và Solution và (2) biên ~50% đối các mảng Service Support. Việc tăng tỷ trọng DT từ các dự án Chuyển đổi số với biên LN cao hơn các dự án truyền thồng (~35%) khiến năng suất lao động (DT trên đầu người) tăng trưởng 21.9% so với cùng kỳ trong khi số lượng lập trình của công ty không thay đổi (~ 15,700 người).
+ Chuyển dịch trong cơ cấu DT mảng CNTT trong nước, hướng tới các mảng gia công phần mềm có biên LNG cao Lũy kế 1H.2019, DT mảng CNTT trong nước tăng 8%, nhưng LNTT tăng mạnh 88% so với mức thấp cùng kỳ do biên LNTT được cải thiện lên mức 5.5% từ mức 3.2% cùng kỳ. Chúng tôi cho rằng mức biên được cải thiện do thay đổi về tỷ trọng DT: mảng Tích hợp hệ thống đạt 916 tỷ (+60% YoY), mảng Giải pháp phần mềm đạt 209 tỷ (-26% YoY) và Dịch vụ CNTT đạt 226 tỷ (-8% YoY). Tổng giá trị hợp đồng ký mới trong 1H.2019 đạt 2,445 tỷ (+47.5% YoY).
+ Dịch vụ viễn thông ghi nhận số lượng thuê bao tăng trưởng đột biến nhưng khó duy trì mức tăng trong dài hạn DT và LNTT lần lượt đạt 4,650 tỷ (+18% YoY) và 684 tỷ (+16% YoY) lũy kế 1H.2019. Đáng chú ý, LNTT tăng trưởng khá ấn tượng chủ yếu do LN tháng 6 đạt 156 tỷ (+48.6% YoY) so với mức tăng trưởng 8% lũy kế 5T.2019. Công ty lý giải do trong 5.2019, công ty phải ghi nhận chi phí đột biến liên quan đến việc thuê đường truyền gấp do đứt cáp biển.

Mảng Internet đạt 2,929 tỷ (+14% YoY), chúng tôi cho rằng tăng trưởng của DT đến chủ yếu đến từ số lượng thuê bao tăng mạnh đột biến (+24% YoY) trong Q1.2019 khi công ty đẩy mạnh các chương trình khuyến mại và mở rộng thuê bao tại các khu vực mới. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng thuê bao trên sẽ khó duy trì trong thời gian dài. Mảng leasedlines & Khác đạt 1,721 tỷ (+24% YoY), trong đó, truyền hình trả tiền tiếp tục tăng trưởng mạnh (+44% YoY).
(3) Kỳ vọng gia tăng giá trị sản phẩm thông qua phát triển công nghệ mới và cơ hội M&A
chúng tôi cho rằng Chiến lược Chuyển đổi số trong FPT được chia sẻ trong ĐHCĐ 2019 cho thấy quyết tâm của doanh nghiệp trong việc gia tăng giá trị sản phẩm và đi tới bậc cao hơn trong chuỗi sản xuất.

FPT tự tin rằng với cơ sở hạ tầng (4 trung tâm dữ liệu, dữ liệu 30 triệu người sử dụng, khách hàng, dự án, mạng lưới CNTT – VT), công ty có nhiều lợi thế trong việc Chuyển đổi số. Đồng thời, FPT có chia sẻ về một số thông tin về một số sản phẩm mới sử dụng công nghệ mới của Chuyển đổi số: Hầu hết các sản phẩm này đều mới được FPT phát triển trong thời gian trở lại đây: AkaBot (1 năm), AkaDoc, Aka Trans (vài tháng) và còn cần nhiều thời gian để hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm. chúng tôi cho rằng ban lãnh đạo công ty nhanh nhạy trong việc tự phát triển các sản phẩm sử dụng công nghệ mới và tận dụng lợi thế của FPT (dữ liệu từ các hợp đồng đã ký kết) để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Cập nhật về kế hoạch M&A Hiện tại, công ty đang xem xét 3 cơ hội tại Anh (nhằm tận dụng cơ hội từ Brexit để thâm nhập thị trường), Singapore và Trung Đông (khai phá thị trường mới). Công ty tập trung các cơ hội để mang lại ích lợi cộng hưởng như Intellinet để có thể gia tăng thương hiệu FPT và hoàn chỉnh chuỗi giá trị dịch vụ.

Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2019 của FPT đạt 28,269 tỷ đồng (+21.8% YoY) dựa trên giả định:
– Các thị trường xuất khẩu phần mềm tiếp tục mức tăng trưởng cao: Thị trường Nhật đạt 5,848 tỷ DT (+30% YoY) ; thị trường Châu Âu đạt 919 tỷ DT (+30% YoY) và thị trường Mỹ đạt 2,529 tỷ DT (+60% YoY) (nhờ sát nhập với Intellinet nên tăng DT mảng tư vấn)
– Mảng Dịch vụ Viễn thông đạt 9,431 tỷ DT. Mảng Nội dung tiếp tục đi ngang trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.
– Biên lợi nhuận gộp dự báo tăng lên mức 39.4% từ 37.6% nhờ tăng tỷ trọng các dự án liên quan đến Chuyển đổi số.
– Biên chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của FPT năm 2019 đạt 23.7%
Ước tính tốc độ tăng trưởng tại các thị trường nước ngoài dựa trên đánh giá triển vọng khả quan về nhu cầu của đối tác, đặc biệt liên quan đến các dự án Chuyển đổi số. Đồng thời, mảng Dịch vụ viễn thông tăng trưởng tốt hơn so với dự báo đầu năm do số lượng thuê bao tăng trưởng mạnh trong Q1.2019.

Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA MẠNH cổ phiếu FPT và nâng giá mục tiêu từ mức 59,100 đồng/cp lên mức 75,300 đồng/cp (+43% so với mức giá đóng cửa ngày 19/8/2019) cho mục tiêu cuối năm 2020 theo hai phương pháp P/E và FCFE với tỷ trọng 40%/60%.

 

 

 

 

 

 

 

(Lượt xem: 585 lần, 1: Lượt xem trong ngày)